Научен доклад ID 1113 : 2015/4
ОЦЕНКА НА РОЛЯТА НА ФИРМАТА В ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

Дияна Гешкова Маринова

Световната тенденция през последните години се изразява в засилване на стратегията на всяка фирма в контекста на по-ефективно управление на човешките ресурси. Знанията, уменията и компетенциите на персонала на една организация определят нейната ефективност. Обучението на персонала се явява основен фактор за нейната конкурентоспособност и е синтез от емпирични данни, отразяващи действителността. Знанията са изразяват в комплексност и постоянно развиващ се образователен процес, насочен изцяло към интелектуализацията на личността. Професионалното обучение е анализирано като основна функция на управление на фирмения персонал.

Представена е програма за обучение на работното място чрез отделни етапи и е анализирана връзката им с качеството на труда в рамките на фирмената култура.

open/download as PDF
човешки ресурси обучение оценка и ефективност;human resources training evaluation and effectiveness;Дияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Burmenko, T. 2007. Sfera uslug: menedzhment. M., KNORUS, 212 s.
( [1] Бурменко, Т. 2007. Сфера услуг: менеджмент. М., КНОРУС, 212 с. )

[2] Durakova, I., B. Rodin i O. Talynov. 2005. Teoriya upravleniya personalom: traditsionnyye i novyye podhody k planirovaniyu, obucheniyu personala i formirovaniyu kadrovyh sluzhb. Voronezh, 103 s.
( [2] Дуракова, И., Б. Родин и О. Талынов. 2005. Теория управления персоналом: традиционные и новые подходы к планированию, обучению персонала и формированию кадровых служб. Воронеж, 103 с. )

[3] Kogorova, M. 2007. Kadrovyy menedzhment. Rostov n/D, Feniks, 253-254., 254 s.
( [3] Когорова, М. 2007. Кадровый менеджмент. Ростов н/Д, Феникс, 253-254., 254 с. )

[4]BDS ENISO 9000:2000.Sistemi za upravlenie na kachestvoto
( [4]БДС ENISO 9000:2000.Системи за управление на качеството )

[5] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[6] OP „Razvitie na choveshkite resursi” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”)
( [6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, (“Razvitie na choveshkite resursi”) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките