Научен доклад ID 1102 : 2015/1
КОЕФИЦИЕНТ НА ПЪЛЗЕНЕ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2

Борислав Даалов

Разгледана е процедурата за определяне на коефициента на пълзене като са представени подробно всички необходими формули. Показано е изчисляването на коефициента при нелинейна деформация на бетона, когато натисковото напрежение на възраст t0 надвишава стойността 0,45 fck (t0), както и коефициент на пълзене (t,t0) за определен срок t . Използвани са условията за влиянието на влажността и на възрастта t0, при която е натоварен бетонът. Взето е под внимание и вида на цимента върху коефициента на пълзене на бетона, а също и ефектът от повишените или понижени температури в интервала 0 - 80С върху втвърдяването на бетона. За улесняване е извършено изчисляване на коефициента с участие на основните параметри : клас на бетона, влажност на околната среда, време за натоварване на бетона t0, условен размер h0, зависещ от частта на сечението, подложена на атмосферните условия. Данните са поместени в таблица и е извършен анализ на резултатите. Един от най-важните изводи е, че при високи класове на бетона и голяма влажност по Еврокод 2 е възможно получаването на коефициенти на пълзене, които са значително по-малки от единица – стойности 0,63, 0,7, 0,8. Това е невъзможно да бъде постигнато на практика. По тази причина е наложително поставянето на долна граница за коефициента 1,0. Представен е пример за определяне на коефициент на пълзене при нелинейно пълзене на бетона.

open/download as PDF
коефициент на пълзене стоманобетонни елементиcreep factor Борислав Даалов

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 1992-1-1,2004 Evrokod 2: Proektirane na betonni i stomanobetonni konstruktsii: Obshti pravila i pravila za sgradi
( [1] EN 1992-1-1,2004 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: Общи правила и правила за сгради )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките