Научен доклад ID 1097 : 2014/2
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ПЪТНИТЕ ТУНЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ

Христо Г. Стаменов

Пътните тунели в България по Републиканската пътна мрежа са с обща дължина малко над 7000м. С интензивното строителство на автомагистрали в последните няколко години броят, съответно дължината им постоянно се увеличават. Всички пътни тунели в България са с асфалтобетонна пътна настилка.
Общата дължина на пътните тунели в Европа е повече от 15000км. Няколко Европейски държави, оценявайки предимствата на бетонните пътни настилки препоръчват използването им с цел повишаване на безопасността в пътните тунели.

open/download as PDF
бетонна пътна конструкция пътни тунели безопасностconcrete road structure road tunnels safetyХристо Г. СтаменовBibliography

[1] www.ncsip.bg – официален сайт на НК“Стратегически инфраструктурни проекти“

[2] Carlos Jofre, Joaquin Romero, Rafael Rueda, Contribution of Concrete Pavements to the Safety of Tunnels in Case of Fire, EUPAVE, December 2010

[3] Rimak I., Šimun M., Dimter S., Comparison of Pavement Structures in Tunnels, e-GFOS 5, 8 (2014), p.12-18, http://dx.doi.org/10.13167/2014.8.2

[4] DI Pavol Knaze, PhD, Holcim (Slovakia), Bratislava, Slovakia, Concrete pavements in tunnels, 2005

[5] Günter Breyer, Friedrich Wiesholzer (Ministry of Transport, Innovation and Technology, Road Directorate, Austria), Concrete Pavements in Tunnels in Austria, Concrete Pavements 2006 2nd International Conference, November 9, 2006, Karlova Koruna Chateau Chlumec nad Cidlinou, Czech Republic

[6] Requisitos Minimos Seguridad en Tunneles, Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo

[7] Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите по Транс - Европейската пътна мрежа

[8] Наредба №1 от 04.04.2007г. за минималните изисквания за безопасност в тунелите по републиканските пътища, които съвпадат с Транс - Европейската пътна мрежа на територията на Република България