Научен доклад ID 1085 : 2014/3
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ ЕВРОНОРМИ

Снежана Вълкова, Николина Порожанова

Докладът разглежда основните характеристики на вече положените върху моста битумни хидроизолационни мушами и значението на тези характеристики за дълготрайността на съоръжението.Ще бъдат разгледани методите за изпитване на тези характеристики и приложението им в лабораториите, оценяващи хидроизолационните материали предназначени за влагане в пътните съоръжения

open/download as PDF
хидроизолация стоманобетонен мост пътно съоръжение характеристика евронорми.Key word: waterproofing reinforced concrete bridge road construction characteristic european standards.Снежана Вълкова Николина ПорожановаBibliography

[1] БДС EN 14695

[2] БДС EN 1107-1

[3] БДС EN 13954

[4] БДС EN 13653

[5] БДС EN 13224

[6] БДС EN 14691

[7] БДС EN 14613