Научен доклад ID 1026 : 2014/3
АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА КВАНТОВАТА КРИПТОГРАФИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ

Христина Спиридонова, Антонио Андонов

През последните двадесет гадини квантовите свойства на материята и енергията се прилагат в областта на информационната сигурност .В предложената статия са дискутирани основните свойства на квантовия компютър, на тяхна база е обоснован алгоритъм за квантова криптография и е анализирана криптоустойчивостта му.

open/download as PDF
информационна сигурност квантова криптографияinformation security quantum cryptografyХристина Спиридонова Антонио АндоновBibliography

[1]. Баргатин И. В. Запутаннье квантовье состояния в атамньх систем, УФН 171, 2001

[2]. Бауместер Д. Физика квантовой информации. М. Постмаркет 2002

[3]. Доронин С. И. Квантовая магия, С. Петербург,2007

[4]. Stela Ruseva, Distributed attacks denial of service type. Nature of these attacks and Defense against them, computerScience ’08 2008 conference, Kavala, Greece, September 17-20 2008

[5]. Zarek W. H. Decoherence, einselection and the quantum origins of the classical. Rev. Mod. Phys. 75, 2003