Научный доклад ID 2485 : 2024/4
РАЗРУШИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЙОННО АЗОТИРАНИ СЛОЕВЕ В ТОПЛОУСТОЙЧИВИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ

Величко Мачев

В настоящото съобщение е направен подробен обзор на съществуващите конвенционални разрушителни методи за изследване на резултатите от процеса на химико-термична обработка чрез йонно азотиране, чрез структурен анализ, металографски анализ, анализ на твърдостта и изнозоустойчивостта, способстващи реализирането на главната цел да се подпомогне избора на оптимални режими за обработка, така че да бъдат достигнати предварително програмирани физични характеристики на топлоустойчивите инструментални стомани след химико-термична обработка, гарантиращи експлоатационни качества, устойчивост на технологичните процеси и отговорност към околната среда, съчетани с максимална икономическа ефективност. Подробното изследване на широко прилаганите разрушителните практики следва да предостави ценна информация за характеристики, подлежащи на контрол чрез по-малко инвазивни техники, които могат да доведат до по-ефективно, бързо и точно определяне на постигнатите резултати от технологичните процеси на химико-термична обработка посредством йонно азотиране и сходните му процеси.


Химико-термична обработка йонно азотиране топлоустойчиви инструментални стомани стандартизирани разрушителни методи на контрол структурен анализ програмиране на физични характеристики.Chemical heat treatment ion nitriding heat resistant tool steelВеличко Мачев

BIBLIOGRAPHY

[1] . Tontchev, N., Materials science, Effective solutions, and technological variants, Lambert, Academic Publishing, 2014, 142 р.

[2] . Paulo, D.J., Surface Integrity in Machining Springer, 2010, 222 p.

[3] . Zumbilev, A.P., Zumbilev, I.A., Ionic nitriding and carbonitriding of steels, 2020, 325 р., ISBN: 978-619-236-187-7 (in Bulgarian)

[4] . Abdelkhalik, O., Engineering Systems Optimization, Boca Raton: CRC Press, 2021, 230 p.

[5] . Statnikov, R.B., Matusov J.B., Multicriteria Optimization and Engineering, Springer, 1995, 250 p.

[6] . Zumbilev, I., About the influence of ion carbonitriding on the chemical composition of the carbonitride zone, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, No. 8, National Academy of Packaging, Bulgaria, 2016, pp.10-13.

[7] . Zumbilev, I., About wear resistance of nitrided and carbonitrided layers, Journ. “Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara”, Tome XIII, Fascicle 1, Romania, 2015, pp. 53-56.

[8] . Vuchkov, I., Boyadjieva, L., Quality Improvement with Design of Experiments. A Response Surface Approach, 2001.

[9] . Tontchev, N., Materials science, Effective solutions, and technological variants, Lambert, Academic Publishing, 2014, 142 р.

[10] . Tonchev, N, Gaydarov, V., N. Hristov, N., Analizi, i prilozheniya chrez izchislitelniya podhod DEFMOT, Sofiya, 2022, 167 r. (in Bulgarian)
( [10] . Тончев, Н, Гайдаров, В., Н. Христов, Н., Анализи, и приложения чрез изчислителния подход DEFMOT, София, 2022, 167 р. (in Bulgarian) )

[11] . J. Walkowicz, J. Smolik, K. Miernik, Investigation of the influence of ion etching parameters on the structure of nitrided case in hot working steel https://doi.org/10.1016/S0257-8972(99)00081...

[12] . S.J. Bull, D.S. Rickerby, T. Robertson, A. Hendry, The abrasive wear resistance of sputter ion plated titanium nitride coatings https://doi.org/10.1016/0257-8972(88)90014-...

[13] . Akgün Alsaran, Ayhan Çelik, Structural characterization of ion-nitrided AISI 5140 low-alloy steel https://doi.org/10.1016/S1044-5803(01)00169...

[14] . Sule Yildiz Sirin, Kahraman Sirin, Erdinc Kaluc, Effect of the ion nitriding surface hardening process on fatigue behavior of AISI 4340 steel https://doi.org/10.1016/j.matchar.2007.01.0...

[15] . N. A. Dolgov, A. V. Rutkovskyi, Structural Steel Microhardness Improvement by Ion Nitriding https://doi.org/10.1007/s11223-022-00458-4

[16] . Z. A. Duryagina, S. A. Bespalov, A. K. Borysyuk, and V. Ya. Pidkova, “Magnetometric analysis of surface layers of 12Kh18N10T steel after ion-beam nitriding,” Metallofiz. Nov. Tekh., 33, No. 5, 615–622 (2011).

[17] . A. O. Khotsyanovskii, A. Yu. Kumurzhi, and B. A. Lyashenko, “Improvement of strength and wear resistance of metal products with ion-plasma nitride coatings by pulse technique implementation,” Strength Mater., 46, No. 3, 422–428 (2014).

[18] . K. Ozbaysal & O. T. Inal, Structure and properties of ion-nitrided stainless steels https://doi.org/10.1007/BF01106549.

[19] . “Metals Handbook”, Vol. 4, Heat Treating, 9th Edn (American Society of Metals, Metals Park, Ohio, 1981)p. 191.

[20] . Akgün Alsaran, Mehmet Karakan, Ayhan Çelik, The investigation of mechanical properties of ion-nitrided AISI 5140 low-alloy steel https://doi.org/10.1016/S1044-5803(02)00275...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie