Научный доклад ID 2479 : 2024/4
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СТЕПЕН НА РИСК ПРИ ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Елисавета Младенова

Вътрешният контрол се прилага за всякакви дейности независимо дали са финансови или нефинансови. Това е цялостен процес, интегриран в организацията с цел да даде разумна увереност на ръководството, че рисковете са оценени и сведени до разумни нива, и целите ще бъдат постигнати. Доброто и ефективно управление изисква създаването и поддържането на съвременни системи за вътрешен контрол. Съгласно действащото законодателство и добрите европейски практики, за да функционират правилно системите за вътрешен контрол следва да отговарят на редица изисквания. Това са разработване на правила, процедури, системи за мониторинг, докладване, обмен на информация, управление на риска и т.н.

Политиката и принципите за безопасно управление на дейностите по превоз, преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци са взаимосвързани с процеса по управление на риска и вътрешния контрол. В Република България тази дейност се осъществява от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. То разполага с всички необходими лицензии и разрешения, издадени от Агенцията за ядрено регулиране с оглед защита на хората, имуществото и околната среда от радиационно въздействие, чрез спазването на норми за безопасност и контрол. Предприятието осъществява превоз на територията на цялата страна.


Вътрешен контрол управление на риска превоз на радиоактивни отпадъциInternal control Risk Management Transportation of radioactive wasteЕлисавета Младенова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za finansovo upravlenie i kontrol v publichniya sektor
( [1] Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор )

[2] Zakon za bezopasno izpolzvane na yadrenata energiya
( [2] Закон за безопасно използване на ядрената енергия )

[3] Naredba za usloviyata i reda za predavane na radioaktivni otpadatsi na Darzhavno predpriyatie ”Radioaktivni otpadatsi”, Prieta s PMS № 35 ot 20.02.2015 g., obn., DV, br. 16 ot 27.02.2015 g.
( [3] Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие ”Радиоактивни отпадъци”, Приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г. )

[4] Naredba za usloviyata i reda za izvarshvane na prevoz na radioaktivni veshtestva, Prieta s PMS № 156 ot 13.07.2005 g.
( [4] Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, Приета с ПМС № 156 от 13.07.2005 г. )

[5] Sp. Enerdzhi revyu - broy 3, 2014
( [5] Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2014 )

[6] https://www.energysolutions.com/safely-tran...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie