Научный доклад ID 2477 : 2024/4
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗИ В БЪЛГАРИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ КЪМ ПО-ДОБРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Ивайло Атанасов, Веселин Грозданов

Транспортът е ключов фактор за съвременната икономика, който има решаващо значение за икономическото и социалното развитие на страната. Той гарантира и определя индивидуалната мобилност, социалната интеграция и търговската дейност. Очевидно една силна и движеща се икономика, създаваща нови работни места, би била невъзможна без ефективна транспортна система. И все пак, транспортът е пряко и неизбежно свързан със замърсяването, най-вече това на въздуха. Използвайки около 25% от световното потребление на енергия и около 50% от горивото на петролна основа.

Основната цел на европейската транспортна политика е да се намери подходящ баланс между икономическия растеж и изискванията за качество и безопасност на обществото, за да се развие модерна и устойчива транспортна система, както социално-икономическа, така и екологична.


Либерализация железопътни превози конкурентоспособност Европейска общност критична инфраструктура.Liberalization rail transport competitiveness European Community critical infrastructure.Ивайло Атанасов Веселин Грозданов

BIBLIOGRAPHY

[1] Miloslav Seidl, Lenka Rošteková Transportation infrastructure as part of critical infrastructure, spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”.
( [1] Miloslav Seidl, Lenka Rošteková Transportation infrastructure as part of critical infrastructure, списание ”Механика, транспорт, комуникации”. )

[2] V. Apelyanm, ”Sigurnostta na zhelezopatniya transport v konteksta na asimetrichnite zaplahi”, spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii.
( [2] В. Апелянм, ”Сигурността на железопътния транспорт в контекста на асиметричните заплахи”, списание ”Механика, транспорт, комуникации. )

[3] Cătălin CRUCEANU, Anca CRUCEANU, ”Kachestveni aspekti na zamarsyavaneto na vazduha, dalzhashto se na zhelezopatnata transportna sistema”, spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii.
( [3] Cătălin CRUCEANU, Anca CRUCEANU, ”Качествени аспекти на замърсяването на въздуха, дължащо се на железопътната транспортна система”, списание ”Механика, транспорт, комуникации. )

[4] D. Todorova, ”Usavarshenstvane na investitsionnata politika v zhelezopatniya transport za efektivno razvitie v pazarni usloviya” – disertatsiya.
( [4] Д. Тодорова, ”Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия” – дисертация. )

[5] Zakon za zhelezopatnite prevozi.
( [5] Закон за железопътните превози. )

[6] Targovski akon.
( [6] Търговски акон. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie