Научный доклад ID 2472 : 2024/4
ВЛИЯНИЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ВЪРХУ ИНФРАСТРУКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

Кирил Станев

кохезионната политика на ЕС е основен инструмент за модернизиране на инфраструктурата в България, стимулиране на икономическия растеж, подобряване на социалното благополучие и намаляване на регионалните различия.

Политиката на сближаване, която води Европейския съюз има значително влияние и върху инфраструктурата в България, особено в областта на транспорта. Финансовата подкрепа от ЕС, която се осъществява чрез различни програми и фондове като Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), подпомагат проекти за изграждане, разширяване и модернизация на транспортната инфраструктура. Това включва пътища, железопътни линии, летища, метро, пристанища и други.

Кохезионната политика на ЕС насърчава инвестициите в транспортната инфраструктура на България с цел подобряване на свързаността и ефективността на транспортната система в страната.

Чрез целенасоченото използване на европейските средства България може да се превърне не само в по-просперираща, но и с по -устойчиво и сплотено общество.


кохезионна политика Европейски съюз инфраструктура транспорт финансиране обществоcohesion policy European Union infrastructure transport funding societyКирил Станев

BIBLIOGRAPHY

[1] Todorova D., „Evropeyska kohezionna politika”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015g.
( [1] Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015г. )

[2] https://www.europarl.europa.eu/

[3] https://ec.europa.eu/

[4] https://www.metropolitan.bg/

[5] www.eufunds.bg

[6] traveltalks.esky.bg

[7] https://www.rail-infra.bg

[8] https://www.eca.europa.eu/

[9] https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/4286

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie