Научный доклад ID 2466 : 2024/2
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТЕРИТОРИАЛЕН ПОДХОД И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ХЪБ БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ

Георги Христов Цолов

Процесите на развитие и подобряване на състоянието на инфраструктурни съоръжения от различно естество и функции имат ключово значение не само за осигуряване на транспортната свързаност, но и за постигането на синергетични ефекти, които се изразяват в организацията и най-вече системната самоорганизация на стопанската дейност в регионите. Тези ефекти от развитието на транспортната инфраструктура, предполагат: значителен ръст на чуждестранните инвестиции, системно въздействие върху развитието на човешкия капитал, задълбочаване на трансграничното сътрудничество, бързо модернизиране на транспортните системи, постигане на регионална устойчивост и усъвършенстване на отношенията човек – природа, повишава се обществения капацитет за отговор на кризи с природен и/или стопански характер и др.

България е изправена пред предизвикателството бързо и ефективно да реши няколко взаимно предпоставящи се въпроси в тази област. На първо място, ние трябва да изпълняваме предписанията и препоръките за интегриране на страната ни към общоевропейската мрежа от интелигентни транспортни системи. На следващо място, следва да си извоюваме водеща роля в процеса на разширяване на Европейския съюз (ЕС) на Балканите и да осигурим регионалната конкурентоспособност на страните от този регион. На трето място, необходимо е да обърнем поглед към комплексните географски предимства на страната и като ги обединим с тези на съседните държави да превърнем пространството и територията ни в глобален център на взаимодействие на различни видове транспорт – както такива, които определяме като „традиционни“, така и такива, които са абсолютно иновативни и едва наскоро са утвърдили алтернативния си потенциал.

Интересът на автора към темата относно потенциала за сътрудничество и коопериране в ключови сфери за развитието на трансграничните отношения между България и Сърбия бе провокиран от анализа в рамките на вътрешно-университетски научен проект НИД НИ-27/2023/А „Изготвяне на пространствен анализ на регионалните възможности на територията на република България за стратегическо локализиране на индустриални зони“, който стартира през месец март 2023.


свързаност инвестиции транспортен хъб интегриран подход коридор №10 местна стратегия междудържавни споразумения икономическа интеграцияconnectivity investment transport hub integrated approach corridor №10 local strategy interstate agreementГеорги Христов Цолов

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, Hr. Mobilnost i intermodalen patnicheski transport. Za svarzanost na stolitsite s golemite gradove i pristanishtata, letishtata, granichnite punktove http://ritrans.eu/index.xsp?issue=2014-05&a...
( [1] Николова, Хр. Мобилност и интермодален пътнически транспорт. За свързаност на столиците с големите градове и пристанищата, летищата, граничните пунктове http://ritrans.eu/index.xsp?issue=2014-05&a... )

[2] OP „Transportna svarzanost“ 2021-2027, pismena protsedura za nabirane na proekti https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/15180
( [2] ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027, писмена процедура за набиране на проекти https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/15180 )

[3] Velikova, E., Gatovski, I. (2023). Improving the Quality of Public Transport to Achieve Environmental Sustainability in the City of Sofia, Bulgaria. In International Conference on Sustainable Development of Water and Environment (pp. 123-132). Cham: Springer Nature Switzerland https://www.scopus.com/inward/record.uri?ei...

[4] Vasileva, E. Strategichesko planirane na regionalnoto razvitie, IK UNSS, Sofiya, 2018, str. 23-27
( [4] Василева, Е. Стратегическо планиране на регионалното развитие, ИК УНСС, София, 2018, стр. 23-27 )

[5] Kurteva, Galya. Znanieto kato strategicheski resurs v organizatsiyata. NK ”Horizonti v razvitieto na choveshkite resursi i znanieto”, BSU, 2015
( [5] Куртева, Галя. Знанието като стратегически ресурс в организацията. НК ”Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, БСУ, 2015 )

[6] Nikolov, G., Vasileva, E., Botseva, D. (2021). Methodological aspects of strategic regional planning for achieving sustainable development in Bulgaria doi:10.1007/978-3-030-75278-1_28 https://www.scopus.com/inward/record.uri?ei...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie