Научный доклад ID 2461 : 2024/2
ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

Иван Ганчев

В научния доклад са представени специфичните особености при извършване на техническия надзор на водогрейни котли. Показани са специфичните характеристики е етапи на надзорната дейност при този тип котли. Направена е оценка на възможностите за повишаване безопасността и ефективността при извършваните дейности по технически надзор на водогрейни котли


водогрейни котли технически надзор котли Наредба за устройството безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под наляганеhot water boilers technical surveillance boilers ordinance on the device safe operation and the technical sИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] . Naredba za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz,(obn. DV. br.67 ot 02 avgust 2004g., v sila ot 03.09.2004g.)
( [1] . Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,(обн. ДВ. бр.67 от 02 август 2004г., в сила от 03.09.2004г.) )

[2] . Naredba za ustroystvoto, bezopasnata eksploatatsiya i tehnicheskiya nadzor na saorazheniyata pod nalyagane (obn. DV. br.64 ot 18 yuli 2008g., v sila ot 19.08.2008g.)
( [2] . Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане (обн. ДВ. бр.64 от 18 юли 2008г., в сила от 19.08.2008г.) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie