Научный доклад ID 2453 : 2024/1
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОРЕГУЛИРАЩИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ,РАБОТЕЩИ С ПРИРОДЕН ГАЗ

Иван Ганчев

В публикацията са описани особеностите на промишлените газорегулиращи пунктове за природен газ и техните елементи, като са посочени основните изисквания към тях. Разгледани са всички изисквания на действащите нормативните документи по отношение на тяхното техническо състояние. Посочени са особеностите при изграждане на газорегулиращи пунктове (ГРП), включени към градска разпределителна мрежа и такива използващи компресиран природен газ.


Промишлени газови инсталации ПГИ за ПГ газорегулиращи табла газорегулиращи пуктове НУБЕПРГСИУПГIndustrial gas installations gas regulation panels gas regulation pointsИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredbata za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz
( [1] Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ )

[2] prof. d-r inzh. Petkov H.P., dots. d-r inzh. K. Alichkov H.K., Gazosnabdyavane,
( [2] проф. д-р инж. Петков Х.П., доц. д-р инж. К. Аличков Х.К., Газоснабдяване, )

[3] Guskov, B.I., B.G.Kryazhev. Gazifikatsiya promyshlennyh predpriyatii. M., Stroyizdat, 1982
( [3] Гуськов, Б.И., Б.Г.Кряжев. Газификация промышленных предприятии. M., Стройиздат, 1982 )

[4] Hristova, D.T., K.G. Hristov. Eksploatatsiya na gazosnabditelni mrezhi i gazovi instalatsii. C., T., 1990.
( [4] Христова, Д.Т., К.Г. Христов. Експлоатация на газоснабдителни мрежи и газови инсталации. C., Т., 1990. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie