Научный доклад ID 2450 : 2024/1
РАЗВИТИЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR). СПЕЦИФИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АДАПТИРАНЕ КЪМ ПРАКТИКАТА

Свилен Борисов

Докладът разглежда развитието на превоза на опасни товари по шосе през последното десетилетие, като са разгледани настъпилите ключови изменения на Спогодбата ADR. Определени са причините за въвеждането им и е направен анализ на тяхното влияние върху свързаните индустрии. Също така са разгледани измененията на условията, към които трябва да се адаптират съответните звена по транспортната верига свързани с доставките на опасни товари – производители на превозни средства и оборудване, товародатели, превозвачи, получатели, спедитори, застрахователи, консултанти, учебни форми и контролни органи.


транспорт безопасност безопасност в автомобилния транспорт превоз на опасни товари опасни вещества опасни изделия опасни смеси опасни отпадъци.transport safety safety in road transport transport of dangerous goods dangerous substances dangeroСвилен Борисов

BIBLIOGRAPHY

[1] Niger: l’explosion d’un camion-citerne fait au moins 58 morts à Niamey, RFI

[2] Amendment to UN agreement will help more countries ensure safe transport of dangerous goods, 12 May 2019, UNECE

[3] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2015 English.

[4] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2017 English

[5] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2019 English

[6] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2021 English

[7] International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

[8] Direktsiya „KRIOSV” na MOSV, Natsionalno informatsionno byuro REACH, fevruari 2009.
( [8] Дирекция „КРИОСВ” на МОСВ, Национално информационно бюро REACH, февруари 2009. )

[9] Sabrina Mansion, International transport of dangerous goods by road, Dangerous Goods and Safety, Geneva, 5 July 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie