Научный доклад ID 2449 : 2024/1
ПРОКЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИ С ERP СИСТЕМИ В ТОВАРНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНПОРТ

Ирена Петрова

В статията са изследвани възможностите за използване на Enterprise Resource Planning (ERP) системи при проектиране и управление на производствените процеси в товарния железопътен транспорт. Специално внимание е отделено на оптимизационните процеси за превоз на товари и организацията на работата на подвижния състав и на служителите. Системата ERP осигурява стратегическо планиране, разпределение на ресурсите, проверка и контрол на изпълнението, счетоводство.

ERP системата осигурява автоматизиране на процеса на планиране на транспортните поръчки. Осигурява избора на най-подходящите транспортни средства, маршрути и графици, в зависимост от фактори като тегло, обем, вид, срок и местоназначение на товара, наличност и разположение на транспортните средства, транспортни тарифи, транспортни ограничения и т.н. Това може да намали разходите за транспорт, да подобри използването на транспортните средства и да съкрати времето за доставка на товара.

ERP системата може да помогне за мониторинг и контрол на транспортните процеси, като предостави в реално време информация за местоположението, състоянието и движението на транспортните средства и товара. Това може да подобри прозрачността и отчетността на транспортните операции, да намали риска от загуба, повреда или кражба на товара, да улесни комуникацията и координацията между различните заинтересовани страни, като клиенти, доставчици, превозвачи и т.н.


ERP системи производствени системи и процеси товарни превози с железопътен транспорт ERP systems manufacturing systems and processes freight transport by railИрена Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Esteves J., Pastor J., An ERP Life-cycle-based Research Agenda, Firs International workshop in Enterprise Management and Resource Planning: Metods, Tools and Architectures – EEMRPS’99, Venice, Italy, 1999

[2] Paulsson V., Johansson B, Cloud ERP systems architectural, challenges on cloud adoption in large international organizations: A sociomaterial perspective, Procedia Computer Science, Volume 219, pages 797-806, ISSN 1877-0509, doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.353, 2023

[3] Seethamraju R., Sundar D., Influence of ERP systems on business process agility, IIMB Management Review, Volume 25, Issue 3, Pages 137-149, ISSN 0970-3896, https://doi.org/10.1016/j.iimb.2013.05.001.( https://www.sciencedirect.com/science/artic... 2013.

[4] Dimitrov D., Model za izgrazhdane na integrirani informatsionni sistemi za upravlenie na universiteti, izdatelstvo VTU ‚Todor Kableshkov“, Sofiya, 2018
( [4] Димитров Д., Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети, издателство ВТУ ‚Тодор Каблешков“, София, 2018 )

[5] Modeling and Simulation, https://www.3ds.com/

[6] Hohenbichler H., Commercial ERP systems vs. railway – specific ERP systems, Rail Blog, https://rail.boomsoftware.com/en/blog/erp-s... 2023

[7] Kisielewski P., The system ot IT support for logistics in the rail transport, Archives of Transport, Volume 40, Issue 4, DOI:10.5604/08669546.1225465, e-ISSN (online): 2300-8830, 2016

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie