Научный доклад ID 2375 : 2023/3
БЕЗОПАСНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ДЕЦАТА, КАТО УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ГРАДСКА СРЕДА

Ирена Петрова

Ролята и значението на обучението по безопасност на движението по пътищата на децата за настоящо и бъдещо формиране на транспортна култура за намаляване на пътно транспортните произшествия. Поведението на участниците в движението по пътищата е определящо за броя инциденти. Уменията, възприятията и навиците за реагиране при определени ситуации се изграждат с обучение и практика. Важна е ролята на преподавателите, родителите, полицията, обществото и медиите за резултатното обучението по безопасно движение по пътищата. Основната цел на обучението е децата да придобият знания и умения, които да осигурят безопасната им мобилност в градска и извънградска среда, а това налага по-добра подготовка на преподавателите и създаване на интерактивни образователни пособия и работни материали.

В статията е представен и кратък преглед на съвременните световни добри практики за превенция на рисковете от пътни инциденти с деца.


Безопасност на движението по пътищата; пътно-транспортни произшествия; транспортна култураRoad safety; traffic accidents; transport cultureИрена Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] MON, „Sektorna strategiya za bezopasnost na dvizhenieto po patishtata (2021 – 2030)“, 2020
( [1] МОН, „Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)“, 2020 )

[2] MS, „Kontseptsiya za obuchenie po bezopasnost na dvizhenieto po patishtata“, 2020
( [2] МС, „Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата“, 2020 )

[3] Oliver, M., Witten, K., Kearns, RA et al. Prouchvane na detsata v grada: dizayn i metodologiya na izsledvaneto. BMC Public Health 11 , 587 (2011). https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-587
( [3] Oliver, M., Witten, K., Kearns, RA et al. Проучване на децата в града: дизайн и методология на изследването. BMC Public Health 11 , 587 (2011). https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-587 )

[4] Kraiss K. Advanced man-machine interaction (Fundamentals and implementation). Springer Berlin Heidelberg New York, ISBN-10 3-540-30618-8.

[5] Assailly P., “Road safety education: What works?”, Patient Education and Counseling, Volume 100, 2017, Pages S24-S29, https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.10.017

[6] RSA, “Rules of the Road”, rules-of-the-road.pdf (rsa.ie)

[7] MVR, Patna politsiya, https://www.mvr.bg/opp
( [7] МВР, Пътна полиция, https://www.mvr.bg/opp )

[8] НСИ, https://www.nsi.bg/bg

[9] Steliyanov M., Lyubenov D, “Contemporary road safety consepts”, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 4.3. WED-ONLINE-SSS-TMS-02

[10] Georgiev N., Velyova V., „Sashtnost, aktualni problemi i nasoki za razvitie na sigurnostta v transporta“, 2021, tom 19, broy 3, statiya № 2088, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii, ISSN 2367-6620
( [10] Георгиев Н., Вельова В., „Същност, актуални проблеми и насоки за развитие на сигурността в транспорта“, 2021, том 19, брой 3, статия № 2088, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, ISSN 2367-6620 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie