Научный доклад ID 2372 : 2023/3
ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Димитър Димитров, Красимир Лалов

Интелигентните транспортни системи предоставят иновативни способи, свързани с управление на предлаганите услуги и процеси в железопътния транспорт, както и за управление на трафика. Те позволят на потребителите да бъдат по-добре информирани и да използват по-безопасно, по-координирано и „по-интелигентно“ тези системи и мрежи. Посочени са проблемите свързани с изграждането и развитието на тези интелигентните информационни системи, като са очертани основните направления, по които трябва да се работи за подобряване на тяхната функционалност. В настоящата статия се прави общ преглед и анализ на видовете интелигентни системи, които се използват за управление на железопътния транспорт, както и видовете информационни услуги, които се предоставят за пътниците и товарите.


Интелигентни системи за управление железопътен транспорт транспортни системи информационни системи.Intelligent management systems railway transport systems information systemsДимитър Димитров Красимир Лалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov D., Petrova I., Prouchvane i analiz na razvitieto na transportnata infrastruktura v Balgariya i regiona, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 16, broy 3/1, st. № 1603, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf, 2018 g.
( [1] Димитров Д., Петрова И., Проучване и анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България и региона, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, ст. № 1603, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf, 2018 г. )

[2] Zhihan Lv and Wenlong Shang, Impacts of , transportation systems on energy conservation and emission reduction of transport systems: A comprehensive revie, Sience Direct, https://www.sciencedirect.com/science/artic...

[3] Zulkarnain, Tsarina Dwi Putri, Intelligent transportation systems (ITS): A systematic review using a Natural Language Processing (NLP) approach https://www.sciencedirect.com/science/artic...

[4] Williams Ackaah, Exploring the use of advanced traffic information system to manage traffic congestion in developing countries, https://www.sciencedirect.com/science/artic...

[5] Anand Paul, Seungmin Rho, in Intelligent Vehicular Networks and Communications, 2017, https://www.sciencedirect.com/topics/comput... Intelligent transportation systems

[6] Janusz Grabara, Michal Kolcun, Sebastian Kot, The role of information systems in transport logistics, https://www.researchgate.net/publication/27...

[7] Maya Emilova Vladimirova, „Inteligentni transportni informatsionni sistemi v upravlenieto na zhelezopatniya sektor“, Elektronno Nauchno-prilozhno spisanie, broy 7 / 2015, http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-...
( [7] Мая Емилова Владимирова, „Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор“, Електронно Научно-приложно списание, брой 7 / 2015, http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2015-... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie