Научный доклад ID 2371 : 2023/3
ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА НОВИ МАРШРУТИ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Димитър Димитров, Ставри Димитров, Илко Търпов

Проектирането и изграждането на маршрутната схема не е отделна задача, а е съставна част от териториалната стратегия за развитие и затова се извършва на отделни етапи, завършващи с разработване и сравнение на вариантни решения, съпроводени от последващи технико-икономически анализи. В настоящата статия се представят резултатите от приложен проучвателен проект целящ подобряване на предлаганото транспортно обслужване, чрез проектиране на нови маршрути, отчитайки потребността от ученически (студентски) пътувания и връзка с железопътния транспорт. Направен е системен анализ на съществуващата транспортна схема, разположението и прогноза за транспортните потребности на средните училища и университети в град Пловдив. Определени са основните технологични и финансово икономически параметри за новопредложени маршрути, включително и обобщен анализ „ползи-разходи“ за нов тип електрически превозни средства и нужната допълнителна инфраструктура. Изчислени и анализирани са основни показатели при работа на електробусите по разработените варианти за маршрути, обслужващи предложените нови автобусни линии.


масов градски пътнически транспорт електробус пътникопоток маршрут организация разписание анализ „ползи-разходи“mass urban passenger transport electric bus passenger flow route organization timetable benefit-cost analysisДимитър Димитров Ставри Димитров Илко Търпов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dokumentatsiya po proekt na tema „Izsledvane i analiz na potrebnostite ot novi avtobusni linii za grad Plovdiv i razrabotvane na varianti na marshruti“, vazlozhitel „Ekobus Plovdiv” EOOD, izpalnitel VTU „T. Kableshkov“, Sofiya, 2023 g.
( [1] Документация по проект на тема „Изследване и анализ на потребностите от нови автобусни линии за град Пловдив и разработване на варианти на маршрути“, възложител „Екобус Пловдив” ЕООД, изпълнител ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2023 г. )

[2] Zakon za avtomobilnite prevozi, https://rta.government.bg/upload/9166/zap.p...
( [2] Закон за автомобилните превози, https://rta.government.bg/upload/9166/zap.p... )

[3] Izmenenie na Plan–Shemata na Komunikatsionno-Transportnata Sistema kam „OUPO-Plovdiv” - 2007 g., Faza: Okonchatelen Proekt – I-vi TOM “Analiz na Sastoyanieto”, Proektanti: inzh. Gergana Krivoshapkova, inzh. Dimitar Popov, Vazlozhitel: Obshtina Plovdiv, Izpalnitel: “BULPLAN” - OOD, Plovdiv, Septemvri, 2022 g.
( [3] Изменение на План–Схемата на Комуникационно-Транспортната Система към „ОУПО-Пловдив” - 2007 г., Фаза: Окончателен Проект – I-ви ТОМ “Анализ на Състоянието”, Проектанти: инж. Гергана Кривошапкова, инж. Димитър Попов, Възложител: Община Пловдив, Изпълнител: “БУЛПЛАН” - ООД, Пловдив, Септември, 2022 г. )

[4] Izmenenie na Plan–Shemata na Komunikatsionno-Transportnata Sistema kam OUPO-Plovdiv - 2007 g., Faza: Okonchatelen proekt – TOM II-ri Prognoza 2040 god., Vazlozhitel: Obshtina Plovdiv, Izpalnitel: “BULPLAN” - OOD, Plovdiv, Septemvri 2022 god.
( [4] Изменение на План–Схемата на Комуникационно-Транспортната Система към ОУПО-Пловдив - 2007 г., Фаза: Окончателен проект – ТОМ II-ри Прогноза 2040 год., Възложител: Община Пловдив, Изпълнител: “БУЛПЛАН” - ООД, Пловдив, Септември 2022 год. )

[5] Inteligenten fliyt menidzhmant, https://www.frotcom.com/bg-BG
( [5] Интелигентен флийт мениджмънт, https://www.frotcom.com/bg-BG )

[6] Kachaunov, T. T., Stamenov, V. N., “Gradski patnicheski transport”, Pechatnitsa VVTU “Todor Kableshkov”, Sofiya, 1994 g.
( [6] Качаунов, Т. Т., Стаменов, В. Н., “Градски пътнически транспорт”, Печатница ВВТУ “Тодор Каблешков”, София, 1994 г. )

[7] Naredba № 2 ot 29 yuni 2004 g. za planirane i proektirane na komunikatsionno-transportnite sistemi na urbaniziranite teritorii, https://lex.bg/index/bg/laws/ldoc/213549266...
( [7] Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, https://lex.bg/index/bg/laws/ldoc/213549266... )

[8] Penkov, I. K., “Osnovi na avtomobilniya transport”, Tehnicheski universitet– Sofiya, 1997 g.
( [8] Пенков, И. К., “Основи на автомобилния транспорт”, Технически университет– София, 1997 г. )

[9] Simeonov, D. G., “Osnovi na avtomobilniya transport”, Ruse, 1991 g.
( [9] Симеонов, Д. Г., “Основи на автомобилния транспорт”, Русе, 1991 г. )

[10] Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014

[11] Razmov T., Dimitrov D., Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya i kursovo proektirane po “Upravlenie na proekti”, VTU ”Todor Kableshkov”, ISBN-10: 954-12-0127-X, ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2012 g.
( [11] Размов Т., Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по “Управление на проекти”, ВТУ ”Тодор Каблешков”, ISBN-10: 954-12-0127-X, ISBN-13:978-954-12-0127-5, 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie