Научный доклад ID 2370 : 2023/3
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ

Димитър Димитров, Иван Манчев

Развитието на дигитализацията на транспортните системи цели качествено да се подобрят предлаганите услуги, а така също процесите по планиране и управление на работата и трафика в транспорта. Това позволява по качествено нов начин да се съставят основните технологични документи, както и да се управляват специфичните транспортни и бизнес процеси. Чрез дигитализация на системите превозът на пътници и товари да става по-бърз, по-ефективен и по-безопасен. Основните проблеми при изграждането на новите дигитални платформи са свързани с хардуерното и софтуерно обезпечение. Очертани са спецификите и основните направления, по които трябва да се работи за подобряване работата по внедряване и развитие на системите.

Дигиталната трансформация на транспортните системи е една от приоритетните области на стратегическото развитие изискващо съвместните усилия и взаимодействия на държавите с транспортната индустрия, предприятията и иновативни компании-разработчици на нови технологии и оборудване.

В настоящата статия се прави общ преглед и анализ на дигитализацията в транспортния сектор и новите технически и технологични решения на специфичните транспортни бизнес процеси, както и моделите за управление на системите.


дигитална цифровизация софтуерни продукти хардуерни продукти ефективност на цифровия продукт транспортни организации цифровизация на транспортните организации цифровизация на транспортна организация критерии за ефективностdigital; digitalization; Димитър Димитров Иван Манчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kryukov V., Shakhgeldyan K., Kiykova E., Kiykova D., Saychuk D., Assessment of transport enterprise readiness for digital transformation, © 2022 The Authors. Published by ELSEVIER B.V. CC BY-NC-ND license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-... International Scientific Siberian Transport Forum 10.1016/j.trpro.2022.06.313

[2] Novikov S., Balashova E., Schislyaeva E., Digital transformation project for transportation professionals, © 2022 The Authors. Published by ELSEVIER B.V. CC BY-NC-ND license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-...

[3] Todorova M., Digitalizatsiyata v zhelezopatniya transport i predizvikatelstvata pred rabotnata sila v sektora, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 20, broy 3/1, st. № 2301, https://mtc-aj.com/library/2301.pdf, 2022 g.
( [3] Тодорова М., Дигитализацията в железопътния транспорт и предизвикателствата пред работната сила в сектора, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 20, брой 3/1, ст. № 2301, https://mtc-aj.com/library/2301.pdf, 2022 г. )

[4] Dinev S., Predizvikatelstva i vazmozhnosti pred predpriyatiyata ot sektor „Transport “, svarzani s navlizane na 5G tehnologiite , Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 21, broy 1, st. № 2336, https://mtc-aj.com/library/2336.pdf, 2023 g.
( [4] Динев С., Предизвикателства и възможности пред предприятията от сектор „Транспорт “, свързани с навлизане на 5G технологиите , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 21, брой 1, ст. № 2336, https://mtc-aj.com/library/2336.pdf, 2023 г. )

[5] Markaryan I., Datsun N., Organizational and managerial mechanism of digitalization in a transport company, © The Authors, published by EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20202240202...

[6] Gaponenko T., Hvoevskaya L., Digital transport platforms: reality and prospects © 2022 The Authors. Published by ELSEVIER B.V. CC BY-NC-ND license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-...

[7] Duganova E., Novikov I., Novikov A., Zagorodnii N. Problems of introduction of digital technologies in the transport industry © 2022 The Authors. Published by ELSEVIER B.V. CC BY-NC-ND license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-...

[8] Dmitriev A, Plastunyak I. Digital platforms for managing transport and logistics systems in the context of sustainable development https://doi.org/10.1051/e3sconf/20202080100...

[9] X International Scientific Siberian Transport Forum 10.1016/j.trpro.2022.06.238 Markaryan I., Datsun N., Organizational and managerial mechanism of digitalization in a transport company, © The Authors, published by EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20202240202...

[10] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Tsifrova transformatsiya na Balgariya za perioda 2020–2030 g. https://www.mtc.government.bg/sites/default...
( [10] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Цифрова трансформация на България за периода 2020–2030 г. https://www.mtc.government.bg/sites/default... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie