Научный доклад ID 2367 : 2023/2
ОПТИМИЗАЦИЯ НА НАТОВАРВАНЕТО НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ МАШИНИ ЗА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

Даниел Василев Василев

В статията е представен метод за определяне на оптималното съотношение и общото количество товари с различна плътност. В нея са представени различни задачи за определяне на оптималното съотношение на товари с различна плътност, които трябва да се поставят в дадено техническо средство, като се разделят на няколко основни групи. Също така са разгледани натоварвания на различни видове товари в еднотипни и разнотипни транспортни средства, както и оптимизация, която се извършва при критерий за максимално общо статично натоварване на подадените празни ТС, без да се отчита разходите за придвижването им между товарно-разтоварните фронтове. Предложена е оптимизация, която се извършва при критерий минимални общи експлоатационни разходи за придвижване на технически средства между товарно-разтоварни фронтове и превозване на товарите с тях до потребителите.


Оптимизация натоварване на транспортни средства насипни товари линейно програмиране статично натоварване експлоатационни разходи.optimization loading transport machines bulk cargo linear programming static load operating expensesДаниел Василев Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] D. Petrov ,S. Stoyanov „Optimizatsiya na tovarno-raztovarni i skladovi protsesi“ Pechatnitsa na VVTU „T. Kablishkov“, Sofiya, 1993
( [1] Д. Петров ,С. Стоянов „Оптимизация на товарно-разтоварни и складови процеси“ Печатница на ВВТУ „Т. Каблишков“, София, 1993 )

[2] Petrov, D. P. „Modelirane i optimizatsiya na razvitieto na sistemata za manipulirane na tovari v transporta. S., Habilitatsionen trud,1981.
( [2] Петров, Д. П. „Моделиране и оптимизация на развитието на системата за манипулиране на товари в транспорта. С., Хабилитационен труд,1981. )

[3] 23. V.Vasilev, B. Petkov, E. Yonchev – „Ustroystvo za podavane na nasipni materiali ot transheen bunker“ – H1 Nauchna Konferentsiya s Mezhdunarodno Uchastie „TEMRT 2001”, str. 209-212.
( [3] 23. В.Василев, Б. Петков, Е. Йончев – „Устройство за подаване на насипни материали от траншеен бункер“ – Х1 Научна Конференция с Международно Участие „ТЕМРТ 2001”, стр. 209-212. )

[4] Smehov, A. A. „ Postroenie matematicheskoy i setevoy stohastichiskoy modeli gruzovoy stantsii metodam statisticheskih ispitaniy. M.,TrudMIIT, vp 300,1970.
( [4] Смехов, А. А. „ Построение математической и сетевой стохастичиской модели грузовой станции методам статистических испитаний. М.,ТрудьМИИТ, вьп 300,1970. )

[5] Babarikin, Vl., L. Mutafchiev, G. Grozev. „Matematicheski metodi za planirane na avtomobilnite prevoz“. Varna,DI,1968.
( [5] Бабарикин, Вл., Л. Мутафчиев, Г. Грозев. „Математически методи за планиране на автомобилните превоз“. Варна,ДИ,1968. )

[6] Bonev, K., R. Nedev, R. Vasilev, R. Staykov., „Matematicheski metodi za izsledvane na operatsiite.“ V., G.Bakalov,1975
( [6] Бонев, К., Р. Недев, Р. Василев, Р. Стайков., „Математически методи за изследване на операциите.“ В., Г.Бакалов,1975 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie