Научный доклад ID 2365 : 2023/2
РАЗХОДИТЕ В РЕМОНТНО ЗВЕНО НА АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ

Теодора Рупска

Често пъти в автотранспортните предприятия се организира и функционира ремонтно звено, в което се ремонтират собствените транспортни средства. От гледна точка на финансовото счетоводство, ремонтното звено е организирано като спомагателна дейност. От гледна точка на управленското счетоводство, то функционира като разходен център. Организирането на отделни центрове за отговорност обичайно е свързано с бюджетното управление на предприятието.

Във връзка с осъществяваната дейност в звеното се извършват разходи, които се отчитат в него. Освен това, към ремонтното звено се отнасят и отчитат разходи свързани с организацията и управлението на цялото автотранспортно предприятие. Но само разходите, които са направени в ремонтното звено са контролируеми за него. За да може те да се управляват успешно, да се анализират и контролират е необходимо да се осигури подходящо структурирана информация за тях.


ремонтно звено разходи управление информационно осигуряванеcosts а repair unit management information provisionТеодора Рупска

BIBLIOGRAPHY

[1] Rupska, T., Vazmozhnosti za organizirane na tsentrove za otgovornost v avtotransportno predpriyatie i modeli za informatsionno osiguryavane, „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 20, broy 2, 2022 g. statiya № 2216.
( [1] Рупска, Т., Възможности за организиране на центрове за отговорност в автотранспортно предприятие и модели за информационно осигуряване, „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, брой 2, 2022 г. статия № 2216. )

[2] Yonkova, B., ”Upravlensko schetovodstvo”, Romina, Sofiya, 2006.
( [2] Йонкова, Б., ”Управленско счетоводство”, Ромина, София, 2006. )

[3] Trifonov, T. “Sistemi i metodi za analiz na razhodite i kalkulirane na sebestoynostta (Upravlenski schetovoden analiz)”, Trakiya-M, Sofiya, 2003 g.
( [3] Трифонов, Т. “Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността (Управленски счетоводен анализ)”, Тракия-М, София, 2003 г. )

[4] Yonkova, B., Savremenni nasoki za izsledvane na razhodite, „Balgarski schetovoditel“, Sofiya, 2000 g.
( [4] Йонкова, Б., Съвременни насоки за изследване на разходите, „Български счетоводител“, София, 2000 г. )

[5] Todorov, Kr. „Upravlensko schetovodstvo: Modeli za sapostavyane na prihodite i razhodite“, Sofiya, 2023 g.
( [5] Тодоров, Кр. „Управленско счетоводство: Модели за съпоставяне на приходите и разходите“, София, 2023 г. )

[6] Robin, С., Kaplan, R., Maizel, L., Morissey, E., Oehm, R., Implementing Activity-Based Cost Management: Moving from Analysis to Action, Institute of Management Accountants, Montvale, 1992.

[7] Roberts, M., Silvester, K., Why ABC Failed and How It May Yet Succeed?, “Journal of Cost Management”, v. 9, n. 1, 1996.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie