Научный доклад ID 2358 : 2023/2
ДОБРИЯТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Елисавета Младенова

Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в дейността на съответната организация (фирма, компания, дружество и т.н.), осъществяван от Съвета на директорите (или друг орган на управление), от ръководството и от служителите на организацията. Неговото предназначение е да предостави разумно ниво на увереност по отношение постигането на поставените цели.

Контролът е основна управленска функция на мениджъра. Доброто и ефективно управление изисква създаването и поддържането на съвременни системи за вътрешен контрол. Само адекватният и ефективен вътрешен контрол като непрекъснат процес, интегриран във всички дейности и процеси на фирмата, може да гарантира, че целите ще бъдат постигнати чрез: съответствие на законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите, опазване на активите и информацията.

Ефективността в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. Чрез нея се дава отговор на въпроса, дали се вършат „правилните“ неща. Тя не отчита разходите, а само постигането на целите.


Публичен сектор вътрешен контрол ефективност ключови показатели за ефективност (KPI)Public sector internal control efficiency key performance indicators (KPI)Елисавета Младенова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za finansovo upravlenie i kontrol v publichniya sektor
( [1] Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор )

[2] Zakon za vatreshniya odit v publichniya sektor
( [2] Закон за вътрешния одит в публичния сектор )

[3] Spisanie „Vatreshen oditor“, br. 4, 2022 g.
( [3] Списание „Вътрешен одитор“, бр. 4, 2022 г. )

[4] Atanasov, A., M. Dinev, G. Hadzhiyski i K. Donev, Stopanski i finansov kontrol v NR. Sofiya, 1981
( [4] Атанасов, А., М. Динев, Г. Хаджийски и К. Донев, Стопански и финансов контрол в НР. София, 1981 )

[5] Dinev, M.,Sotsialniyat kontrol i trudoviyat kolektiv. Sofiya, Profizdat, 1985
( [5] Динев, М.,Социалният контрол и трудовият колектив. София, Профиздат, 1985 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie