Научный доклад ID 2350 : 2023/4
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 20 - СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, И ПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ И НАЦИОНАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ

Даниела Ценева

В международен мащаб, много предприятия изготвят финансови отчети, които се предоставят на външни ползватели на счетоводна информация - клиенти, доставчици, одитори, държавни органи и други заинтересувани лица и организации. Отчетите се изготвят в определени рамки, които целят максимална точност, яснота, прозрачност и разбираемост на документите.

Когато отчетността е свързана с предоставените безвъзмездни средства или правителствени дарения (помощ), в зависимост от избраната счетоводна база (национална или международна), следва да се спазват изискванията на съответните счетоводни стандарти. Въпреки сходството при изготвянето на финансовите отчети в различните държави, се срещат и различия, които са обособени от различните правни, икономически, геополитически и социални особености. Също така, правителствата частично могат да изискват допълнителни клаузи и претенции за целите на държавата.

Целта на настоящият доклад е да се представи сравнителен анализ на понятийния апарат и основни постановки на Международен счетоводен стандарт 20 (МСС 20) – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ и Национален счетоводен стандарт 20 (НСС 20) – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.


счетоводни стандарти безвъзмездни средства правителствени дарения правителствена помощ сравнителен анализ.accounting standards grants government grants government assistance benchmarking.Даниела Ценева

BIBLIOGRAPHY

[1] Staneva, Valentina. Petrova-Kirova, Magdalena. Schetovodni standarti. Prilozhenie za transportni predpriyatiya. Uchebnik. Izdatelstvo „Avangard Prima”, Sofiya, 2021, 374 s. ISBN 978-619-239-554-7.
( [1] Станева, Валентина. Петрова-Кирова, Магдалена. Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия. Учебник. Издателство „Авангард Прима”, София, 2021, 374 с. ISBN 978-619-239-554-7. )

[2] Reglament (EO) № 1126/2008 na komisiyata ot 3 noemvri 2008 godina, OV na ES, br. L320, posl. izm. s Reglament (ES) 2441/2015 na Komisiyata ot 18 dekemvri 2015 g., OV na ES, br. L 336.
( [2] Регламент (ЕО) № 1126/2008 на комисията от 3 ноември 2008 година, ОВ на ЕС, бр. L320, посл. изм. с Регламент (ЕС) 2441/2015 на Комисията от 18 декември 2015 г., ОВ на ЕС, бр. L 336. )

[3] PMS № 46/21.03.2005 g. za priemane na Natsionalni schetovodni standarti, obn. v DV br. 30/07.04.2005 g., izm. i dop. DV. br. 3/12.01.2016 g.
( [3] ПМС № 46/21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти, обн. в ДВ бр. 30/07.04.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3/12.01.2016 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie