Научный доклад ID 2347 : 2023/4
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ЕС: РОЛЯТА НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Кирил Станев

Темата за преодоляване на социално-икономическите различия в Европейския съюз (ЕС) и ролята на кохезионната политика е много важна. Кохезионната политика на ЕС има за цел да намали различията в развитието между различните региони и държави-членки чрез подпомагане на икономическото и социалното им сближаване.

Едно от основните предизвикателства в ЕС е наличието на големи икономически и социални различия между богатите и по-бедните региони. Тези различия могат да се проявят в неравномерното разпределение на богатството, ниския стандарт на живот, безработицата, липсата на инфраструктура, транспорт, регионални различия, демографски проблеми и достъп до качествено образование и здравеопазване. Преодоляването на тези различия е от съществено значение за осигуряване на устойчиво и икономическо развитие на държавите членки в рамките на ЕС.


кохезионна политика Европейски съюз Европейски фонд транспорт Европейски парламентcohesion policy European Union European Fund transport European ParliamentКирил Станев

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.europarl.europa.eu/

[2] https://ec.europa.eu/

[3] https://agriculture.ec.europa.eu/

[4] https://www.consilium.europa.eu/

[5] https://www.mrrb.bg/

[6] https://european-union.europa.eu/

[7] https://www.eca.europa.eu/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie