Научный доклад ID 2339 : 2023/1
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ТРАНСПОРТНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ИЗУЧАВАНИ В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Камен Христов

Квалифицираният персонал е от ключово значение за ефективността на извършваната дейност във всяко едно предприятие.

Една от възможностите за осигуряване на специалисти, които реално имат знанията и уменията да се реализират в конкретното предприятие дава дуалното обучение.

Настоящата публикация има за цел да представи част от резултатите от проучване, измерващо ефективността на обучението чрез работа (дуална форма на обучение), проведено сред 74 ученици в дуална форма на обучение, от сспециалности „Автотранспортна техника” и „Автомобилна мехатроника”.


обучение чрез работа дуална форма на обучение средно професионално образование транспортен сектор качествоlearning through work dual form of learning secondary vocational education transport sector qualityКамен Христов

BIBLIOGRAPHY

[1] Sauli, F., Wenger, M., Gross, V. & Berger, J.-L. (2019). The Quality of the Swiss Initial Vocational Education and Training System through Apprentices’ Perception of the Connections between School and Training Company. In T. Deissinger, U. Hauschildt, P. Gonon, & S. Fischer (Eds.), Contemporary Apprenticeship Reforms and Reconfigurations (pp. 20-23). Zurich: Lit Verlag.

[2] Sauli, F., Wenger, M. & Berger,J-L. (2019). Apprentices’ perceptions of quality in the Swiss initial VET dual-system. In F. Marhuenda & M.J. Chisvert-Tarazona (Eds.), Pedagogical concerns and mar- ket demands in VET. Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Edu- cation and Training Network (VETNET) (pp.195-200) https://doi.org/10.5281/zenodo.2641905

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie