Научный доклад ID 2338 : 2023/1
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ

Теодора Рупска

В статията са систематизирани основните положения при калкулирането на себестойността на услугите. Разработена е в три части. В първа част се прави преглед на публикуваната счетоводна литература на български език, посветена на изследването на калкулирането на себестойността. Във втора част се разглежда значението на калкулирането и себестойността. В трета част се изследват специфичните особености на услугите като обект на калкулиране. Разработен е и се предлага модел на калкулационна карта за определяне на себестойността на услугите. При включване на разходите в модела се има предвид теглото на относителния дял на всеки отделен разход и дали той е пряк или непряк. Моделът съдържа информация, която осигурява възможност за управление, контрол и анализ на разходите.


калкулиране себестойност разходи услугиcalculation cost expenses servicesТеодора Рупска

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev, Al., Kalkulatsiya i analiz na sebestoynostta na zhelezopatnite prevozi, Sofiya, Nauka i izkustvo, 1959.
( [1] Георгиев, Ал., Калкулация и анализ на себестойността на железопътните превози, София, Наука и изкуство, 1959. )

[2] Dobrev, D., Uchenie za otdelnoto stopanstvo, Sofiya, 1941.
( [2] Добрев, Д., Учение за отделното стопанство, София, 1941. )

[3] Dobrev, D., Sistematichen kurs po schetovodstvo, Sofiya, 1945.
( [3] Добрев, Д., Систематичен курс по счетоводство, София, 1945. )

[4] Dushanov, Iv. i dr. Metodichesko pomagalo po promishleno schetovodstvo, Sofiya, VII “K.Marks”, 1983.
( [4] Душанов, Ив. и др. Методическо помагало по промишлено счетоводство, София, ВИИ “К.Маркс”, 1983. )

[5] Yonkova, B., „Upravlensko schetovodstvo“, Sofiya, izd. „Romina“, 2006.
( [5] Йонкова, Б., „Управленско счетоводство“, София, изд. „Ромина“, 2006. )

[6] Yordanov, D., Schetovodstvo i kalkulatsii na promishlenite predpriyatiya, Sofiya, Nauka i izkustvo, . 1950.
( [6] Йорданов, Д., Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия, София, Наука и изкуство, . 1950. )

[7] Mihaylova, Z., Genov S., Teoretiko-metodicheski aspekti na kalkuliraneto v selskostopanskite predpriyatiya, sp. Ikonomicheska misal, Godina XІIІ, 2004, br.2, s.146-177.
( [7] Михайлова, З., Генов С., Теоретико-методически аспекти на калкулирането в селскостопанските предприятия, сп. Икономическа мисъл, Година XІIІ, 2004, бр.2, с.146-177. )

[8] Pancheva, S. Za sashtnostta i harakteristikite na sebestoynostta na produktsiyata i uslugite, 2016 Godishnik „Ikonomika i biznes“, Nov balgarski universitet ZA SAShtNOSTTA I HARAKTERISTIKITE NA SEBESTOYNOSTTA NA PRODUKTsIYaTA I USLUGITE (nbu.bg)
( [8] Панчева, С. За същността и характеристиките на себестойността на продукцията и услугите, 2016 Годишник „Икономика и бизнес“, Нов български университет ЗА СЪЩНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ (nbu.bg) )

[9] Rankov, V., Kalkulatsiya, sebestoynost i analiz na sebestoynostta na promishlenata produktsiya, Sofiya, Nauka i izkustvo, 1955.
( [9] Ранков, В., Калкулация, себестойност и анализ на себестойността на промишлената продукция, София, Наука и изкуство, 1955. )

[10] Rupska, T. (2022). Razhodite vav vrazka s proizvodstvoto na pchelni produkti – finansovo i upravlensko schetovodno tretirane. Agricultural Economics & Management / Ikonomika i Upravlenie Na Selskoto Stopanstvo, 67(3), 34–42. https://search.ebscohost.com/login.aspx?dir...
( [10] Рупска, Т. (2022). Разходите във връзка с производството на пчелни продукти – финансово и управленско счетоводно третиране. Agricultural Economics & Management / Ikonomika i Upravlenie Na Selskoto Stopanstvo, 67(3), 34–42. https://search.ebscohost.com/login.aspx?dir... )

[11] Trifonov, Tr., „Upravlensko schetovodstvo (za finansov menidzhmant)“, Sofiya, UI „Stopanstvo“, 2009.
( [11] Трифонов, Тр., „Управленско счетоводство (за финансов мениджмънт)“, София, УИ „Стопанство“, 2009. )

[12] Trifonov, Tr., „Sistemi i metodi za analiz na razhodite i kalkulirane na sebestoynostta (Upravlenski schetovoden analiz)“, Sofiya, „Trakiya -M“, 2003.
( [12] Трифонов, Тр., „Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността (Управленски счетоводен анализ)“, София, „Тракия -М“, 2003. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie