Научный доклад ID 2324 : 2022/3
РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ В ЕС И БЪЛГАРИЯ

Севастиян Ставриев

В разработката са представени насоките за развитие на интермодалните пътнически превози в Европейския съюз и България. Представена е значимостта им върху околната среда ,намаляването на транспортните разходи и времето за извършване на определена транспортна услуга. Представена е информация за трансевропейската транспортна мрежа TENT и предпоставките за нейното развитие.

Интермодалният транспорт в своята си същност представлява усъвършенстване и развитие на транспортните превози на товари и пътници, като се използват две или повече различни видове превозни средства за осъществяването им. В съвременен план предизвикателствата пред ЕС при превоза на пътници отварят някои въпросителни, които е необходимо да бъдат решени с цел повишаване на качеството на предлаганата транспортна услуга. Продължаващата своето развитие трансевропейска транспортна мрежа TENT създава условия и предпоставки за развитие на интермодални превози, осигуряването на по устойчив транспорт и по-голяма транспортна свързаност между държавите членки на съюза, както и за самите вътрешни пътнически превози. Това е факт поради заложените условия за подобряване на транспортната инфраструктура.


интермодалност транспортна свързаност пътнически превози градски транспорт средстваintermodality transport connectivity passenger transport urban means of transport.Севастиян Ставриев

BIBLIOGRAPHY

[1] Hristina Nikolova – Ustoychiv gradski transport, str. 18
( [1] Христина Николова – Устойчив градски транспорт, стр. 18 )

[2] Evropeyska komisiya, Questions and Answers: The revision of the TEN-T Regulation, 2021
( [2] Европейска комисия, Questions and Answers: The revision of the TEN-T Regulation, 2021 )

[3] Republika Balgariya – Ministerstvo na transporta i saobshteniyata, Razvitie na Transevropeyskata transportna mrezha
( [3] Република България – Министерство на транспорта и съобщенията, Развитие на Трансевропейската транспортна мрежа )

[4] Republika Balgariya - Ministerstvo na transporta i saobshteniyata, integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g.
( [4] Република България - Министерство на транспорта и съобщенията, интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. )

[5] Borislav Arnaudov, Evgeni Vasilev – proektirane razvitieto na transporta
( [5] Борислав Арнаудов, Евгени Василев – проектиране развитието на транспорта )

[6] Iliya Gatovski – sastoyanie i razvitie na patno-shoseynata infrastruktura v Balgariya- nauchno spisanie „Mehanika, transport i komunikatsii“
( [6] Илия Гътовски – състояние и развитие на пътно-шосейната инфраструктура в България- научно списание „Механика, транспорт и комуникации“ )

[7] Programa „Transportna svarzanost – 2021-2027 g.“
( [7] Програма „Транспортна свързаност – 2021-2027 г.“ )

[8] Eufunds.bg- Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura 2014-2020“ Proekt za razshirenie na metroto v Sofiya, liniya 3, etap II
( [8] Eufunds.bg- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ Проект за разширение на метрото в София, линия 3, етап II )

[9] Eufunds.bg – Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura 2014-2020“
( [9] Eufunds.bg – Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ )

[10] Republika Balgariya – Ministerstvo na transporta i saobshteniyata – Tsentralna gara Sofiya – moderen patnicheski intermodalen terminal
( [10] Република България – Министерство на транспорта и съобщенията – Централна гара София – модерен пътнически интермодален терминал )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie