Научный доклад ID 2322 : 2022/3
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА БИЗНЕС МОДЕЛА В АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Ангелина Христова Миликина

Докладът представя основните направления за промяна на бизнес модела в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Проучването е извършено чрез използване на един от методите за „дистанционно интервю“ с всички отговорни фактори за управлението и функционирането на АПИ. Наред с това е направен сравнителен анализ със съпоставими предприятия в избрани страни-членки на ЕС.

Главното изследвано направление е намиране баланс между централизация и децентрализация в управлението. Разпиляването на функции и дейности в централно управление създава хаос и това не е добре да продължава. Функциите трябва да се съсредоточават там където е най-голямата концентрация на компетентност за съответната група.

Важно също така е и организационно обособяване на основните направления на дейностите, свързани с поддържането и ремонта на пътища, а именно – текущ ремонт и поддържане (ТРП), основен ремонт (ОР) и Ново строителство, но преди това да се регламентира нормативно, включително технически норми на входа и ключови показатели на изхода, които гарантират правилно управление на жизнения цикъл на активите.

И накрая, но не последно по значение е оптимизирането функционалността на електронната система на националното ТОЛ управление, като се гарантира напълно защитата на държавния интерес и възможността за управление на трафика по републиканската пътна мрежа.


пътна инфраструктура модел за управление управленски функции текущ ремонт ново строителство преструктуриране човешки ресурсиroad infrastructure management model management functions current repair new construction restructuring human resourcАнгелина Христова Миликина

BIBLIOGRAPHY

[1]. Mihaylov N. i kolektiv, Stroitelstvo na avtomobilni patishta, 2021 izd. UASG, Sofiya
( [1]. Михайлов Н. и колектив, Строителство на автомобилни пътища, 2021 изд. УАСГ, София )

[2]. Nikolova H., Transport i speditsiya, 2018, izd. UNSS, Sofiya
( [2]. Николова Х., Транспорт и спедиция, 2018, изд. УНСС, София )

[3]. 120 godini Darzhavna patna administratsiya v Balgariya, 2003, izd. MRRB, Sofiya
( [3]. 120 години Държавна пътна администрация в България, 2003, изд. МРРБ, София )

[4]. Mihaylov, N., Katsarov, I. - ”Strategicheski nasoki za razvitie na transporten koridor VIII”, sbornik, Konferentsiya po patishta na R. Makedoniya, april 2018 g.
( [4]. Михайлов, Н., Кацаров, И. - ”Стратегически насоки за развитие на транспортен коридор VIII”, сборник, Конференция по пътища на Р. Македония, април 2018 г. )

[5]. Vasilev V., Upravlenie na transportni sistemi, 2004, izd. Stopanstvo, Sofiya
( [5]. Василев В., Управление на транспортни системи, 2004, изд. Стопанство, София )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie