Научный доклад ID 2301 : 2022/3
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАБОТНАТА СИЛА В СЕКТОРА

Мирена Тодорова

Навлизането на дигиталните технологии в железопътния транспорт е един от приоритетите в европейската икономическата стратегия. Като във всяка страна-членка на ЕС, развитието на железниците и в България е свързано с европейската политика за насърчаване на цифровизацията в превозите и логистиката чрез съответните директиви и регламенти, които са анализирани от гледна точка на внедряването на нови ИК технологии в сектора. Прилагането на единни регулации и единни стандарти в ЕС налага да се обърне сериозно внимание на дигиталната грамотност на персонала. Определени са основните дигитални компетентности, които трябва да бъдат усвоени през следващите години, за да може служителите да се справят с новите предизвикателства. Проблемите, възникващи при осигуряване на кадри със съответното ниво на дигитални умения, са свързани с характеристиката на човешките ресурси в железопътния транспорт – застаряващ състав, недостатъчно образователно равнище, текучество поради тежките условия на труд и неадекватното заплащане. В доклада се разглеждат възможностите за обучение в зависимост от текущите знания на конкретния служител с цел достигане на необходимото ниво на общите и специфични дигитални умения на персонала. Представени са някои добри практики, които различните превозвачи използват за повишаване компетентностите в областта на дигиталните технологии.


дигитализация железопътен транспорт компетентности обучениеdigitalisation railway transport competences trainingМирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Velichkova Margarita, 2020, BDZh pravi krachka napred v tsifrovata era, Spisanie ”Zhelezopaten transport”, br.10/2020
( [1] Величкова Маргарита, 2020, БДЖ прави крачка напред в цифровата ера, Списание ”Железопътен транспорт”, бр.10/2020 )

[2] Digitalni umeniya i kompetentnost, kakto i tsifrovo i onlayn obuchenie:, European Training Foundation https://www.etf.europa.eu/en/publications-a... digital-skills-and-competence-and-digital-and-online
( [2] Дигитални умения и компетентност, както и цифрово и онлайн обучение:, European Training Foundation https://www.etf.europa.eu/en/publications-a... digital-skills-and-competence-and-digital-and-online )

[3] Doklad za izpolzvaemost na produkt „Narachnik za osemte klyuchovi kompetentsii za uchene prez tseliya zhivot, Evropeyski proekt KEYCOMKIT - “Osemte klyuchovi kompetentsii za uchene prez tseliya zhivot”, Microsoft Word - Transferability Report_final.doc (keycompetenceskit.eu)
( [3] Доклад за използваемост на продукт „Наръчник за осемте ключови компетенции за учене през целия живот, Европейски проект KEYCOMKIT - “Осемте ключови компетенции за учене през целия живот”, Microsoft Word - Transferability Report_final.doc (keycompetenceskit.eu) )

[4] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g., MTITS, may 2017 g., Sofiya, https://www.mtc.government.bg/sites/default...
( [4] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., МТИТС, май 2017 г., София, https://www.mtc.government.bg/sites/default... )

[5] Kolektsiya ot dobri praktiki, Programi i kursove, prednaznacheni za MSP - digitalna transformatsiya i obuchenie mezhdu pokoleniyata, CVETNET_D2.1_ BESTPract Report_FIN_vBG.pdf
( [5] Колекция от добри практики, Програми и курсове, предназначени за МСП - дигитална трансформация и обучение между поколенията, CVETNET_D2.1_ BESTPract Report_FIN_vBG.pdf )

[6] Matritsa za samootsenka na digitalni kompetentsii Europass-CV-20150526-EuropassIctGrid-BG.odt (government.bg)
( [6] Матрица за самооценка на дигитални компетенции Europass-CV-20150526-EuropassIctGrid-BG.odt (government.bg) )

[7] Milikina Ang., Digitalizatsiyata i razvitieto na zhelezopatniya biznes v Balgariya, sp.“Mehanika, transport i komunikatsii“, ISSN 2367-6620 (online), br.3, 2019 art. ID:1814
( [7] Миликина Анг., Дигитализацията и развитието на железопътния бизнес в България, сп.“Механика, транспорт и комуникации“, ISSN 2367-6620 (online), бр.3, 2019 art. ID:1814 )

[8] Prodanov Hr., Digitalizatsiyata na rabotnata sila i badeshteto na truda, Ikonomicheska misal, 2021, br. 66 (6), Microsoft Word - 3Prodanov end form.docx (bas.bg)
( [8] Проданов Хр., Дигитализацията на работната сила и бъдещето на труда, Икономическа мисъл, 2021, бр. 66 (6), Microsoft Word - 3Prodanov end form.docx (bas.bg) )

[9] Strategiya za razvitie na zhelezopatniya transport v REPUBLIKA BALGARIYa i plan za ozdravyavane i razvitie na grupata na „HOLDING BALGARSKI DARZhAVNI ZhELEZNITsI” EAD ZA PERIODA 2015 – 2022 G., april 2015 g., MTITS, Sofiya, strategy_railways_07April2015_final_1 (1).pdf
( [9] Стратегия за развитие на железопътния транспорт в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и план за оздравяване и развитие на групата на „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2022 Г., април 2015 г., МТИТС, София, strategy_railways_07April2015_final_1 (1).pdf )

[10] Ctrategiya na ES za kibersigurnost za tsifrovoto desetiletie, Savmestno saobshtenie do evropeyskiya parlament i saveta, Bryuksel, 16.12.2020 g., strategiya_na_es_za_kibersigurnost.pdf (government.bg)
( [10] Cтратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие, Съвместно съобщение до европейския парламент и съвета, Брюксел, 16.12.2020 г., strategiya_na_es_za_kibersigurnost.pdf (government.bg) )

[11] Damiano Scordamaglia, February 2019, Digitalisation in railway transport. A lever to improve rail competitiveness, Еuropean Parliamentary Research Service, PE 635.528, Digitalisation in railway transport (europa.eu)

[12] The Future of Rail. 01. 2019.IEA., dostapno v https://www.iea.org/reports/the-future-of-r...
( [12] The Future of Rail. 01. 2019.IEA., достъпно в https://www.iea.org/reports/the-future-of-r... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie