Научный доклад ID 2296 : 2022/3
ПОДХОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МНОГОАГЕНТНИТЕ СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Радослав Димитров, Теодор Беров

В настоящата статия се разглеждат възможностите за прилагане на многоагентните симулационни модели за оптимизиране на веригата за доставки. Агентно-базирано моделиране и симулация (AБMС) е подход за моделиране, състоящ се от автономни, взаимодействащи си агенти. Веригата за доставки е комплексна логистична система в която суровините и материалите се преработват в крайни продукти, и се дистрибутират до крайните потребители или фирми. Обърнато е внимание на отличителните характеристики на многоагентните системи, основни изграждащи ги компоненти и инструментални средства за разработването им. Представена е структура и блок-схема на типичен агентно-базиран модел. Анализирана е веригата на доставки от гледна точка на възможности за моделиране и симулиране чрез инструментариума на АБМС - основни елементи, участващи в процеса на дистрибуция и представянето им като агенти. В моделирането се търси максимума на печалба в процеса на дистрибуция. Показаният метод, базиран на агенти, има за цел да разгледа как е структурирана една логистична система и да помогне при вземането на решение, относно пространственото планиране или стратегиите, които се приемат. Този подход дава възможност на модела да се адаптира към различни логистични системи и да се приложи за оптимизиране или изграждане на вериги за доставки.


многоагентни симулационни модели агенти логистична система симулацияmulti-agent simulation modeling agents logistics system simulationРадослав Димитров Теодор Беров

BIBLIOGRAPHY

[1] Yu. Varadinova – Milkova. Karagyozov, K., T. Razmov, Izpolzvane na integralniya podhod pri optimiziraneto na strukturata i elementite na logistichnite verigi i pri upravlenie na logistichnite sistemi, Godishnik na VTU „T. Kableshkov, 2012, br.3, ISSN 1314-362X, Sofiya
( [1] Ю. Варадинова – Милкова. Карагьозов, К., Т. Размов, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, Годишник на ВТУ „Т. Каблешков, 2012, бр.3, ISSN 1314-362X, София )

[2] CM Macal, MJ North, Tutorial on agent-based modelling and simulation, Journal of Simulation (2010) 4(3):151-162. DOI:10.1057/jos.2010.3

[3] MP Ivanov, Savremenno prilozhenie na mnogoagentnite simulatsionni modeli v izsledvaniyata i v praktikata, (2017), https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3389/1/
( [3] МП Иванов, Съвременно приложение на многоагентните симулационни модели в изследванията и в практиката, (2017), https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3389/1/ ... )

[4] WanSup Um, Huitian Lu, Teresa J. K. Hall, A Study of Multi-Agent Based Supply Chain Modeling and Management. iBusiness, 2010, 2, 333-341 doi:10.4236/ib.2010.24043 ( http://www.scirp.org/journal/ib)

[5] Thibaut Demare, Cyrille Bertelle, Antoine Dutot, Laurent Leveque, Agent-based Approach and Dynamic Graphs to Model Logistic Corridor , 2014.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie