Научный доклад ID 2284 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕКУПЕРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ PESA 120NaSf ЗА УЧАСТЪЦИ ЗАХРАНВАНИ ОТ ТИС “МОТОПИСТА” В СОФИЯ, ЧАСТ III

Мартина Томчева, Любомир Секулов

Изследването е насочено към разходът на енергия за обособено трамвайно трасе по бул. “България”, София, захранвано от токоизправителна станция (ТИС) “Мотописта”. Електрическите транспортни средства (ЕТС), които се експлоатират в участъка са трамвайни мотриси (TM) модели PESA 120 NaSf с възможност за рекуперативно спиране. ТМ обслужват линии ТМ№7 и ТМ№27 от мрежата на обществения транспорт на град София и се експлоатират от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Експерименталното изследване е направено при нормални експлоатационни условия за периода от 7 юли до 25 юли 2022 г. на територията на ТИС “Мотописта”. Измервани са токовете (прави и обратни) през 6 фидера (Манастирски ливади, Тодор Каблешков, Невестина скала, Метличина поляна, Емил Марков, Широка лъка“) захранващи три секции от трамвайното трасе по бул. България в София. Измервани са в реално време и целодневно токовете за всяка секция, както и напрежението на общата захранваща шина. Направени са записи на стойностите с период на семплиране 100 ms. Основната цел е да се определи разходът на електрическа енергия за участъците в зависимост от режима и графика на движение на ЕТС, както и усвоената рекуперативна енергия при различните режими на движение.

В част III от доклада са представени резултатите от експериментални целодневни изследвания. Измерени са токовете на фидерите, които захранват изследваните участъци. Определени са моментните максимални и минимални стойности на токовете. Определени за среднодневните прави и обратни токове през фидерите, определено е времето за усвоена рекуперация, изчислени са усвоената рекуперативна енергия и сметнат рекуперативния потенциал на участъците. Определено е отношението между усвоената енергия и консумираната енергия за участъците.


наземен електрически транспорт електрически транспортни средства трамвайни мотриси трамваи рекуперация рекуперативно спиране фидери токоизправителни станции.land electric transport electric transport vehicles tram motrice trams recuperation rМартина Томчева Любомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Stolichen elektrotransport EAD
( [2] Столичен електротранспорт ЕАД )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie