Научный доклад ID 2272 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ В ТРАНСФОРМАТОРА И КАБЕЛИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ НА „БАЛКАНКЕРАМИК“ АД

Мартина Томчева, Иван Петров

През последните няколко месеца цената на електроенергията се увеличи многократно, съответно и разходите на предприятието ,,Балканкерамик“ АД се увеличиха в пъти. Това е актуален проблем, който е разгледан в настоящия доклад, като е обърнато внимание на загубите в трансформатора при съществуващия товар.

В доклада са разгледани видовете трансформатори според предназначението, според охлаждането, според вида на пренасяне на величините, според устройството, според галваничното разделяне и според преводното отношение. Разгледани са начините за определяне на загубите в трансформаторите. Описан е регламента, който предлага, според годината на производство, загубите на празен ход и късо съединение.

В „Балканкерамик“ АД е използван захранващ понижаващ трансформатор с мощност 630 kVA, с маслено охлаждане. Допълнително за направените измервания са монтирани токови трансформатори 800/5 за отчитане загубите на трансформатора.

Направени са товарови диаграми – дневни и месечни на потребление на електрическа енергия на трансформатора и на енергопотребителите на „Балканкерамик“ АД. Определени са загубите в трансформатора в работни и в празнични дни. Измерена е активната, реактивната и капацитивната мощност на трансформатора. Изчислени са загубите в кабели средно напрежение 20 kV.

Целта на доклада е определяне загубите в трансформатора и кабели средно напрежение при определяне на цената на енергопотребителите, като е направен анализ и са дадени препоръки за намаляване загубите.


загуби в трансформатора трансформаториransformer losses transformersМартина Томчева Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalov Z., H. Bogdanov, G. Dimitrov, A. Hristova. Elektricheski mrezhi i sistemi. VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2008 g.
( [1] Бакалов З., Х. Богданов, Г. Димитров, А. Христова. Електрически мрежи и системи. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2008 г. )

[2] Aleksandrov A. Elektricheski aparati. Pechatna baza TU, Sofiya, 1999 g.
( [2] Александров А. Електрически апарати. Печатна база ТУ, София, 1999 г. )

[3] Normativni dokumenti na ERP.
( [3] Нормативни документи на ЕРП. )

[4] https://balkanceramic.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie