Научный доклад ID 2271 : 2022/3
АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧНИ КОМПЕНСАТОРИ НА РЕАКТИВНА МОЩНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЯГОВИТЕ ПОДСТАНЦИИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Георги Димитров, Тодор Лалев

Превози по националната железопътна инфраструктура на Република България се извършват с над 240 електрически локомотива и електрически мотрисни влака. Повече от 75% от тях са с постояннотоково задвижване, захранвано през понижаващ трансформатор и неуправляеми или управляеми токоизправители. Този тип електрически подвижен състав, се явява значителен консуматор на реактивна мощност и емитира в тяговата мрежа висши хармоници на тока. От своя страна, въздушната контактна система 25 kV, 50 Hz на железопътния транспорт притежава значителна капацитивна проводимост и се явява генератор на реактивна капацитивна мощност. Всички тези особености изискват използването в тяговите подстанции на специализирани уредби за компенсиране на реактивна мощност, с цел подобряване качеството на тяговото електропотребление от енергийната система.

В доклада е представен анализ на различни по конструкция и принцип на работа динамични компенсатори на реактивна мощност, инсталирани в тяговите подстанции на железопътния транспорт в България. На база енергийни измервания на различни типове локомотиви, е направена оценка на необходимата компенсираща реактивна мощност. Проведено е изследване за ефективността на компенсиране на реактивната мощност при различните модели компенсатори, инсталирани в някои характерни тягови подстанции. Резултатите са представени в табличен и графичен вид и са формулирани съответни изводи.


Електрифициран железопътен транспорт Тягови подстанции Динамични компенсатори на реактивна мощност Сравнителен анализ.Electrified railway transport Traction substations Dynamic reactive power compensators Comparative analysis.Георги Димитров Тодор Лалев

BIBLIOGRAPHY

[1] Matov P., A. Vetskov, , Razpredelen kapatsitet na kontaktni mrezhi za promenliv tok, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3, 2008 g. ISSN 1312-3823, statiya № 0293
( [1] Матов П., А. Вецков, , Разпределен капацитет на контактни мрежи за променлив ток, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, 2008 г. ISSN 1312-3823, статия № 0293 )

[2] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov, Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-200, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 12, br. 1, 2014 g. ISSN 1312-3823, statiya № 0929
( [2] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов, Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, бр. 1, 2014 г. ISSN 1312-3823, статия № 0929 )

[3] Angelov I., P. Matov, Analizi na tyagoviya tok pri lokomotivi s asinhronni tyagovi dvigateli, Godishnik na TU - Sofiya, Tom 66, kniga 1, 2016 g. ISSN 1311-0829
( [3] Ангелов И., П. Матов, Анализи на тяговия ток при локомотиви с асинхронни тягови двигатели, Годишник на ТУ - София, Том 66, книга 1, 2016 г. ISSN 1311-0829 )

[4] Matov P., R. Kaharkov, Razpredelen kapatsitet na kontaktni mrezhi za promenliv tok, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3, 2007 g. ISSN 1312-3823, statiya № 0167
( [4] Матов П., Р. Кахърков, Разпределен капацитет на контактни мрежи за променлив ток, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, 2007 г. ISSN 1312-3823, статия № 0167 )

[5] Danni za mesechnoto elektroenergiynoto potreblenie na tyagovite podstantsii za perioda 2019-2020 g., Podelenie „Elektrorazpredelenie” - DP „NKZhI”, 2021 g.
( [5] Данни за месечното електроенергийното потребление на тяговите подстанции за периода 2019-2020 г., Поделение „Електроразпределение” - ДП „НКЖИ”, 2021 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie