Научный доклад ID 2270 : 2022/3
НЯКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ПОДХОДА ПРИЛАГАН ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тодор Лалев, Георги Димитров

Електрификацията на железопътната инфраструктура в Република България започва преди повече от 59 години, като първата електрифицирана линия София-Пловдив е открита през 1963 г. За целите на електрификацията е избрана най-съвременната към онзи момент система – тази с променливо напрежение UN = 25 kV, 50 Hz. Към момента е електрифицирана повече от 70% от общата дължина на железопътната мрежа у нас, която се захранва от 54 броя тягови подстанции. Тъй като значителна част от тяговите подстанции са надхвърлили показателя „експлоатационен срок”, същите се налага да бъдат модернизирани. В тази връзка от 1999 година БДЖ (по-късно ДП „НКЖИ”) стартира нов етап на електрификация, включително ново строителство и модернизация на тягови подстанции, като към настоящия момент са модернизирани 21 броя. В настоящата разработка е направен кратък анализ на новото строителство и извършваната модернизация на тяговите подстанции в България, и доколко тя следва съвременните тенденции. Разгледани са техническите решения и оборудване, използвани до момента от ДП „НКЖИ” при модернизация на тяговите подстанции у нас и е представен един съвременен подход при обявяване на тръжните процедури, даващ свобода на участниците за въвеждане на иновации и нови технологии.


Електрифициран железопътен транспорт Тягови подстанции Модернизация на тягови подстанции.Electrified railway transport Traction substations Modernization of traction substationsТодор Лалев Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitar Rulev, Mincho Markov, Elektrifitsiranite zheleznitsi na Balgariya, Tom 1 1903-1995, Sofiya.
( [1] Димитър Рулев, Минчо Марков, Електрифицираните железници на България, Том 1 1903-1995, София. )

[2] Lalev T. , Tehnicheski i shemni resheniya za izgrazhdane na tyagovi podstantsii v zhelezopatnata infrastruktura na Republika Balgariya. Konstruktivni i funktsionalni osobenosti, TU Sofiya, Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie po aviatsionna, avtomobilna i zhelezopatna tehnika i tehnologii BulTrans-2018, Sozopol 15 - 17 septemvri 2018 g., Sbornik dokladi, 2019 g.
( [2] Лалев Т. , Технически и схемни решения за изграждане на тягови подстанции в железопътната инфраструктура на Република България. Конструктивни и функционални особености, ТУ София, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2018, Созопол 15 - 17 септември 2018 г., Сборник доклади, 2019 г. )

[3] Tehnicheski spetsifikatsii kam obshtestveni porachki za modernizatsiya na tyagovi podstantsii, DP „NKZhI”, 2018-2020 g.
( [3] Технически спецификации към обществени поръчки за модернизация на тягови подстанции, ДП „НКЖИ”, 2018-2020 г. )

[4] Rainer Gruber, Carsten Burlein, Dezentrale Umrichter mit neuer Umrichtertechnologie, eb-Elektrische Bahnen, Ausgabe 6-7/2013, pp. 412-416, ISSN: 0013-5437

[5] André Dölling, Axel Schmieder, Innovative Bahnenergieversorgungsanlagen – Förderung durch funktionale Ausschreibungen, eb-Elektrische Bahnen B2580, Ausgabe 8-9/2016, ISSN: 0013-5437

[6] BDS EN 50126:2018 Zhelezopatna tehnika. Opredelyane i dokazvane na nadezhdnost, rabotosposobnost, remontoprigodnost i bezopasnost (RAMS). Chast 1: Obshti protsesi na RAMS.
( [6] БДС EN 50126:2018 Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част 1: Общи процеси на RAMS. )

[7] BDS EN 50562:2018 Zhelezopatna tehnika. Statsionarni instalatsii. Protses, zashtitni merki i demonstrirane na bezopasnost na elektricheski tyagovi sistemi.
( [7] БДС EN 50562:2018 Железопътна техника. Стационарни инсталации. Процес, защитни мерки и демонстриране на безопасност на електрически тягови системи. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie