Научный доклад ID 2267 : 2022/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ

Петър Иванов, Галина Чернева

В условията на съвременната енергийна криза расте необходимостта от евтини енергийни източници. Слънчевата енергия е една добра и достъпна алтернатива на сегашните горива, което води до увеличено изграждане на фотоволтаични системи. Технологиите, използвани в слънчевата енергетика, са ориентирани най-общо към производство на топлина или на електрически ток. Най-важният елемент на една слънчева система е фотоволтаичният панел. В него се извършва преобразуване на слънчевото лъчение в топлина или електричество. От ефективната му и надеждна работа зависи качеството на цялата система и количеството на получената енергия. На пазара съществува голямо разнообразие от материали, размери и характеристики на фотоволтаичните панели. Именно тази конкурентност между различните видове фотоволтаици е една от главните причини да се търсят оптималните технически и инвестиционни решения за всеки фотоволтаичен проект. Това налага създаването на адекватни математични и симулационни модели, чрез които да се направи предварително изследване и анализ.

В настоящата работа се предлага симулационен модел на фотоволтаичен панел в среда на Matlab/Simulink, който дава възможност за предварителен анализ на характеристиките му и оценка на оптималната конфигурация от панели съобразно конкретния проект.


фотоволтаичен панел симулационен модел Matlab/Simulink волт-амперна характеристикаphotovoltaic panel simulation model Matlab/Simulink volt-ampere characteristicПетър Иванов Галина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Krauter S. Solar electric power generation-photovoltaic energy systems. Springer, New York 74. 2006

[2] Kamarzaman N. A., Tan C. W. A comprehensive review of maximum power point tracking algorithms for photovoltaic systems // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014.

[3] Ibrahim A., Aboelsaud R., Obukhov S. G. Comprehensive Analysis of PSO and P&O for the Global Maximum Power Point Tracking of the PV under Partial Shading / 1st IEEE 2019 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE 2019): Prodeedings, Moscow, March 14-15, 2019. - Piscataway: IEEE, 2019

[4] Faiza Belhachat, Cherif Larbes. Comprehensive review on global maximum power point tracking techniques for PV systems subjected to partial shading conditions // Solar Energy. 2019

[5] Obukhov S.G., Plotnikov I.A. Simulation model of operation of autonomous photovoltaic plant under actual operating conditions // Bull. Tomsk Polytech. Univ. Geo Assets Eng. 2017.

[6] W. Shafarman and L. Stolt, Cu(In, Ga)Se2 Solar Cells, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons, 2003

[7] W. Herrmann and W. Wiesner, “Current-voltage translation procedure for PV generators in German 1000 roofs-programme,” presented at the EUROSUN Conf., Freiburg, Germany, 1996.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie