Научный доклад ID 2263 : 2022/3
КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ С ЕЛЕКТРОБУСИ

Илко Търпов

В доклада ще бъдат разгледани най-важните въпроси, свързани със структурираното разбиране и обяснение за транспортния процес в новоучредено общинско дружество за осъществяване на градски транспорт, съдържащи виждането как трябва да се реализира водещата идея за задоволяване нуждите на жителите от транспортни услуги и по-специално предлагане на тази услуга с автономни електрически транспортни средства.

Ключовата идея на представената разработка е да покаже по какъв начин транспортната дейност на новоучреденото предприятие за градски електротранспорт е свързана с градската среда, релеф и съществуваща инфраструктура от улици, автобусни и жп спирки, и възможностите за осигуряване на електрически мощности за зарядните станции.

Вижданията за устойчиво развитие е необходимо да се планират като се вземат предвид външните и вътрешните фактори. Добре написана концепция за развитие на предприятието ще помогне да се избегнат грешки и да се постигне водеща позиция на пазара на транспортни услуги в града. Това налага да се направи анализ, както на външната среда, така и на специфичните особености на електрифицирания автономен градски пътнически транспорт.

За да постигнем успешно развитие е необходимо да се приложи научен подход и методи за реализиране на нов тип управление на предприятие и внедряване на енергийно ефективни технически решения.

Посочена е важността на човешкия фактор при експлоатация и поддръжка на автономните електрически транспортни средства и системите за зареждане на акумулаторните батерии. Направени са общи изводи и заключения.


Градски транспорт електробуси зарядни станции електроснабдяване график обучение концепцияElectricity supply trolleybus transport reliability electrical insulating materials aging durability of insulation strength.Илко Търпов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tsvetkova S., Analiz na gradskiya patnicheski transport na Sofiya i nasoki za negovoto razvitie, UNSS, Sofiya, 2016,
( [1] Цветкова С., Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие, УНСС, София, 2016, )

[2] Raykov R., T. Razmov, D. Konstantinov, Menidzhmant i marketing na transporta, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2002,
( [2] Райков Р., Т. Размов, Д. Константинов, Мениджмънт и маркетинг на транспорта, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2002, )

[3] „RENOVATIKA“ EOOD, Aanaliz po Dogovor № 56 ot 19.11.2020 g. s obshtinsko predpriyatie „Organizatsiya i kontrol na transporta“ gr. Plovdiv, Sofiya, 2021 g.,
( [3] „РЕНОВАТИКА“ ЕООД, Аанализ по Договор № 56 от 19.11.2020 г. с общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ гр. Пловдив, София, 2021 г., )

[4] Bozhichkova I., M. Zlatkov, M. Tomcheva, Spetsifichni osobenosti, parametri i harakteristiki na litievotitanatni akumulatorni baterii, n.s. Mehanika transport komunikatsii, ISSN 2367-6620 (online), tom 18, broy 3/2, 2020 g.
( [4] Божичкова И., М. Златков, М. Томчева, Специфични особености, параметри и характеристики на литиевотитанатни акумулаторни батерии, н.с. Механика транспорт комуникации, ISSN 2367-6620 (online), том 18, брой 3/2, 2020 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie