Научный доклад ID 2253 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ И ПОВРЕДИТЕ В ТЯГОВИЯ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

Явор Лозанов

През последните няколко години зачестиха отказите и повредите, както и тежките произшествия и инциденти с тяговият подвижен състав (ТПС) на БДЖ. Една от основните причини е липсата на поддръжка и ремонт на локомотивите, което създава условия за появата на чести инциденти и откази, намалява тяхната надеждност при експлоатация.

В доклада е направен анализ на видовете произшествия и инциденти при отделните серии електрически локомотиви и електромотрисни влакове (ЕМВ) на БДЖ през последните няколко години. Направен е анализ на техническите причини за възникналите повреди, откази и инциденти. Разгледани и анализирани са причините за възникналите запалвания и задимявания в ТПС на БДЖ. Дадена е информация за възникналите повреди на колооси на ТПС.


тягов подвижен състав електрически локомотиви електромотрисни влакове откази повредиtraction rolling stock electric locomotives electric trains failures breakdownsЯвор Лозанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Godishen doklad za sastoyanieto na bezopasnostta v „BDZh – Patnicheski prevozi“ EOOD
( [1] Годишен доклад за състоянието на безопасността в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД )

[2] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov. Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-200. sp. Mehanika, transport, komunikatsii, tom. 12, br. 1, 2014 g., ISSN 1312-3823, str. H1-H6
( [2] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. сп. Механика, транспорт, комуникации, том. 12, бр. 1, 2014 г., ISSN 1312-3823, стр. Х1-Х6 )

[3] Petrov I., M. Tomcheva. Eksperimentalno opredelyane naprezhenieto na tyagoviya podvizhen sastav v zhelezopatniya uchastak „Karnobat-Burgas“. XXV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Transport 2021“, Sofiya, 7-9.10.2021 g.
( [3] Петров И., М. Томчева. Експериментално определяне напрежението на тяговия подвижен състав в железопътния участък „Карнобат-Бургас“. XXV Международна научна конференция “Транспорт 2021“, София, 7-9.10.2021 г. )

[4] Petrov I. Eksperimentalno izsledvane na tehnicheskite pokazateli na siloviya izpravitelen blok na lokomotiv seriya 61-00., Mehanika, transport, komunikatsii, tom 17, broy 3, 2019 g., statiya № 1875, X-48– X-53., 2019 g.
( [4] Петров И. Експериментално изследване на техническите показатели на силовия изправителен блок на локомотив серия 61-00., Механика, транспорт, комуникации, том 17, брой 3, 2019 г., статия № 1875, X-48– X-53., 2019 г. )

[5] Petrov I., I. Angelov, G. Dimitrov, Izsledvane na predpostavkite za otkazi v tokoizpravitelite na elektricheski lokomotiv seriya 61, Tehnicheski universitet - Sofiya, Elektrotehnicheski fakultet, IX Nauchna konferentsiya “EF 2017”, 11-14 septemvri 2017, k.k. „Sv. sv. Konstantin i Elena“, Varna, Balgariya, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, tom 68, kniga 1, 2018, ISSN 1311-0829, 2017g.
( [5] Петров И., И. Ангелов, Г. Димитров, Изследване на предпоставките за откази в токоизправителите на електрически локомотив серия 61, Технически университет - София, Електротехнически факултет, IX Научна конференция “ЕФ 2017”, 11-14 септември 2017, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна, България, Годишник на Технически Университет - София, том 68, книга 1, 2018, ISSN 1311-0829, 2017г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie