Научный доклад ID 2235 : 2022/3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ТРАМВАЙНИ КОЛЕЛА С БАНДАЖЕН ПРОФИЛ RPSf-2018 С ТРАМВАЙНИТЕ КОЛОВОЗИ С ТЯСНО МЕЖДУРЕЛСИЕ В ГРАД СОФИЯ

Емил М. Михайлов, Методи Атанасов, Зорница Евлогиева

Тази статия разглежда работата на трамвайните колела с бандажен профил RPSf-2018 по коловози с тясно междурелсие, изградени с релси типове S49 и Ri60N. Този профил е въведен през 2018 година. Характерното за него са двете закръг-ления по търкалящата повърхност, разделени от участък успореден на хоризонтал-ната ос. Т.е. има част от търкалящата повърхност, която е цилиндрична. Въведени-ят профил заменя използвания до тогава Т81 с изцяло конусна търкаляща повърхност с наклон 1:20. Предвидени са и фамилия от профили, които да се прилагат при репро-филиране на бандажите. Повод за изследването са сведения за неравномерно износва-не, оформяне на нежелани и вредни изменения на бандажите. Разглеждат се положе-нието на съосие на колооста и коловоза и положенията на двуточков контакт с ед-ната релса на номиналния профил и фамилията профили с коловози с нови релси и рел-си с обичайното износване. Установено е, че търкалянето на колелата става по зак-ръглението с R300, в частта му в близост до хоризонталния участък. При двуточков контакт на едното колело търкалянето му става по окръжност много близка до ци-линдричната част на бандажа. Тогава другото колело се търкаля по закръглението с R300 по окръжност отдалечена от цилиндричния участък, т.е. по окръжност на търкаляне с по-малък диаметър. Това не дава възможност за компенсиране на измес-тването.


Трамвайна мотриса бандажен профил релси коловозTrams wheel profile rails track.Емил М. Михайлов Методи Атанасов Зорница Евлогиева

BIBLIOGRAPHY

[1] „Stolichen elektrotransport” EAD, Zapoved № 03-154/02.07.2018 g.
( [1] „Столичен електротранспорт” ЕАД, Заповед № 03-154/02.07.2018 г. )

[2] „Pravilnik za tehnicheskata eksploatatsiya na tramvaite”, SGNS, Tehnika, 1974 g.
( [2] „Правилник за техническата експлоатация на трамваите”, СГНС, Техника, 1974 г. )

[3] Zhekov V., Ivanova M., „Analiz na sastoyanieto i problemite na tramvayniya relsov pat v grad Sofiya.”, XXІ MNK „Transport 2013”, VTU „T. Kableshkov”, Varna, 2013
( [3] Жеков В., Иванова М., „Анализ на състоянието и проблемите на трамвайния релсов път в град София.”, XXІ МНК „Транспорт 2013”, ВТУ „Т. Каблешков”, Варна, 2013 )

[4] Zhekov V, Iontchev E., „Assessment of the urban rail network based on the acceleration in axle box of the tram”, The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic, 2015

[5] Zhekov V., „Normi za proektirane na gradski relsov pat.”, MNF „Tehnika i stroi-telni tehnologii v transporta – 2014”, VTU „T. Kableshkov”, Velingrad, 2014 g.
( [5] Жеков В., „Норми за проектиране на градски релсов път.”, МНФ „Техника и строи-телни технологии в транспорта – 2014”, ВТУ „Т. Каблешков”, Велинград, 2014 г. )

[6] TCRP Rpt 57, Track Design Handbook for Light Rail Transit, National Academy Press, Washington, D.C. 2000.

[7] Simon Iwnicki, „Handbook of Railway Vehicle Dynamics”, Taylor & Francis Group, LLC, 2006 г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie