Научный доклад ID 2234 : 2022/3
ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМА НА ПОТЕГЛЯНЕ ВЪРХУ РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ХИБРИДЕН АВТОМОБИЛ С ПАРАЛЕЛНА КОМПАНОВКА

Славчо Божков, Мариан Мутафчиев, Пенко Петков

Хибридните автомобили са екологични и икономични превозни средства с висока ефективност в градски условия на движение. Интензивното движение в големите градски агломерации се характеризира с чести потегляния на превозните средства, изчакване на задръжки пред светофарно регулираните кръстовища, честа промяна на скоростта на движение, свързано с ускоряване, намаляване на скоростта, спиране, последващо потегляне и ускоряване и т.н. При този режим на движение с чести потегляния се получава увеличаване на разхода на гориво на класическия автомобил поради работа на двигателя с вътрешно гориво на частични режими с висок специфичен разход на гориво, което от своя страна увеличава и вредните емисии. Хибридният автомобил използва два източника на енергия, единият от които е двигател с вътрешно горене (ДВГ), а другият – електродвигател (ЕД), задвижван от акумулаторна батерия. Компановката на два източника на енергия дава определени предимства на хибридния автомобил пред класическия, които се изразяват във възможност за намаляване на разхода на гориво при чести потегляния. Потеглянето може да се осъществи с електродвигател, а спирането да се използва за рекуперативно зареждане на акумулаторната батерия. Изследването на този режим е от съществено значение за оценка на ефективността на хибридните автомобили.

В статията се разглежда влиянието на режима на потегляне върху разхода на гориво на хибриден автомобил с паралелна компановка в условията на движение на град София.


хибриден автомобил режим разход горивоhybrid electric vehicle mode fuel consumptionСлавчо Божков Мариан Мутафчиев Пенко Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Iqbal Husain. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals 2nd ed. ISBN I9781439811788 (e-book), CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

[2] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Roman Petrov, Viktor Leontiev, Penko T. Bozhkov. Method for Determination of the Hybrid Electric Vehicle Energy Efficiency in Urban Transportation, International Scientific Conference „MACHINERY AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT” - 2020”, Velingrad, 09th -11th September 2020, https://mtc-aj.com/library/1943_EN.pdf

[3] Slavcho Bozhkov, Ivan Milenov, Roman Petrov, Viktor Leontiev, Penko Bozhkov. Modelling the Hybrid Electric Vehicle Energy Efficiency, IV International Scientific and Practical Conference on Innovations in Engineering and Technology (ISPCIET 2021), June 28-29, 2021, Veliky Novgorod, Russia

[4] Slavcho Bozhkov, Ivan Milenov, Roman Petrov, Viktor Leontiev, Penko Bozhkov. Analytical Researching the Hybrid Electric Vehicle Energy Efficiency, IV International Scientific and Practical Conference on Innovations in Engineering and Technology (ISPCIET 2021), June 28-29, 2021, Veliky Novgorod, Russia

[5] https://automobiles.honda.com/images/2016/c...

[6] https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/...

[7] https://www.vboxmotorsport.co.uk/downloads/...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie