Научный доклад ID 2223 : 2022/3
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Даниела Тодорова, Миряна Евтимова

Целта на това изследване е да се анализират предизвикателствата на Европейският зелен пакт за постигане на устойчив транспорт чрез прилагане на принципите на кръговата икономика.

Разгледани са основните аспекти за ускоряване на прехода към устойчива и интелигентна мобилност чрез осигуряване на по-евтини, по-достъпни, по-здравословни и по-чисти алтернативи на сегашната обичайна мобилност. Особено внимание се отделя на възможността кръговите продукти и услуги да допринесат за цялостната устойчивост на транспорта.

Основните акценти са поставени върху възможностите за прилагане на принципите на кръговата икономика за постигане на някои от целите на Зеления пакт, а именно: неутралност по отношение на климата, до 2050 г. и намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % и намаляване на външната енергийна зависимост

Специално внимание се обръща на факта, че са необходими 25 години — едно поколение — за да се извърши трансформация на даден промишлен сектор и на всички вериги за създаване на стойност. Кръговата икономика предлага голям потенциал за нови дейности и работни места.

В заключение се обосновава водещата роля на научните изследвания и иновациите, свързани с конкурентоспособни и устойчиви продукти и услуги, допринасящи за развитието на кръговата икономика и справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Освен това се определя необходимостта от нови образователни решения за създаване на специалисти, способни да изградят и управляват кръговата икономика и устойчивата и интелигентна мобилност.


Зелен пакт Кръгова икономика устойчива мобилност.Green Deal Circular economy sustainable mobility..Даниела Тодорова Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.co2.earth/, avgust 2022.
( [1] https://www.co2.earth/, август 2022. )

[2] Todorova, Daniela, Miryana Evtimova. KRAGOVA IKONOMIKA: BRUTEN VATREShEN PRODUKT I EKOLOGIChEN OTPEChATAK. Mehanika. Transport. Komunikatsii: nauchno spisanie. Sofiya: VTU „Todor Kableshkov”, tom 15, br. 3, 2017,statiya №1479, s. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823.
( [2] Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. КРЪГОВА ИКОНОМИКА: БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК. Механика. Транспорт. Комуникации: научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, том 15, бр. 3, 2017,статия №1479, с. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823. )

[3] Todorova, Daniela, Miryana Evtimova. KRAGOVA IKONOMIKA: NOV PLAN ZA DEYSTVIE.. Mehanika. Transport. Komunikatsii: nauchno spisanie. Sofiya: VTU „Todor Kableshkov”, tom 19, broy 3, 2021 g., statiya № 2128, s. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823.
( [3] Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. КРЪГОВА ИКОНОМИКА: НОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.. Механика. Транспорт. Комуникации: научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, том 19, брой 3, 2021 г., статия № 2128, с. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823. )

[4] Predlozhenie za REGLAMENT NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA otnosno vazstanovyavaneto na prirodata. COM/2022/304 final.
( [4] Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно възстановяването на природата. COM/2022/304 final. )

[5] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, EVROPEYSKIYa SAVET, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE Evropeyskiyat zelen pakt Bryuksel, 11.12.2019 g. COM(2019) 640 final.
( [5] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейският зелен пакт Брюксел, 11.12.2019 г. COM(2019) 640 final. )

[6] https://www.europarl.europa.eu/news/bg/head...

[7] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE Strategiya za ustoychiva i inteligentna mobilnost — podgotvyane na evropeyskiya transport za badeshteto. COM/2020/789 final.
( [7] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето. COM/2020/789 final. )

[8] https://www.europarl.europa.eu/news/bg/head...

[9] Evtimova-Misheva, Miryana. Vazmozhnosti za izpolzvane na slanchogledovoto maslo kato alternativno gorivo v dizelovi dvigateli v Balgariya. Disertatsiya za prisazhdane na ONS „Doktor“. TU-Sofiya, 2006
( [9] Евтимова-Мишева, Миряна. Възможности за използване на слънчогледовото масло като алтернативно гориво в дизелови двигатели в България. Дисертация за присъждане на ОНС „Доктор“. ТУ-София, 2006 )

[10] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Ustoychivost na dostavkite na surovini ot kritichno znachenie: nachertavane na patya kam po-golyama sigurnost i ustoychivost. Bryuksel, 3.9.2020. COM(2020) 474 final
( [10] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост. Брюксел, 3.9.2020. COM(2020) 474 final )

[11] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Nov plan za deystvie otnosno kragovata ikonomika Za po-chista i po-konkurentosposobna Evropa. Bryuksel, 11.3.2020 g. COM(2020) 98 final.
( [11] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Нов план за действие относно кръговата икономика За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа. Брюксел, 11.3.2020 г. COM(2020) 98 final. )

[12] Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport. AN IGNORED ENVIRONMENTAL POLICY CHALLENGE. OECD Environment Directorate, December 2020.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie