Научный доклад ID 2216 : 2022/2
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ В АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПИЯТИЕ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Теодора Рупска

В статията са систематизирани възможностите за организиране на центрове за отговорност в автотранспортно предприятие и са разработени модели за информационно осигуряване за определяне на ефективността от дейността им. Разработена в три части. В първа част са представени видовете центрове за отговорност. Втора част е посветена на изследване на възможностите за организиране на центрове за отговорност за оперативните дейности в автотранспортното предприятие. В трета част са представени разработени от автора модели за информационно осигуряване на управлението за центровете за отговорност в автотранспортното предприятие, за определяне на ефективността от работата им.


центрове за отговорност автотранспортно предприятие организиране модели за информационно осигуряване.responsibility centres motor vehicle enterprise organization information assurance models.Теодора Рупска

BIBLIOGRAPHY

[1] Lambovska, M., Osnovni printsipi za otsenyavane v byudzhetniya kontrol na organizatsiyata, „Mehanika, transport, komunikatsii“ tom 14, broy 1, 2016 g., statiya № 1286
( [1] Ламбовска, М., Основни принципи за оценяване в бюджетния контрол на организацията, „Механика, транспорт, комуникации“ том 14, брой 1, 2016 г., статия № 1286 )

[2] Rupska, T., Upravlensko schetovodstvo v agrarnite predpriyatiya – problemi i resheniya, „IK – UNSS“, Sofiya, 2014 g.
( [2] Рупска, Т., Управленско счетоводство в аграрните предприятия – проблеми и решения, „ИК – УНСС“, София, 2014 г. )

[3]MSFO 8 - Operativni Segmenti ot 12.17.2014 (balans.bg) posledno poseshtenie na 27.10. 2022.
( [3]МСФО 8 - Оперативни Сегменти от 12.17.2014 (balans.bg) последно посещение на 27.10. 2022. )

[4] Demski, J., Managerial Uses of Accounting Information, University of Florida, Springer, 2008.

[5] Hilton, R. W. &. Platt D. E, Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business Environment, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121, Eleventh Edition, 2017.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie