Научный доклад ID 2214 : 2022/2
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМБИНИРАНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

Пламен Пешаров

В настоящия доклад са разгледани същността и приложението на комбинираните товарни превози, състоянието и перспективите за развитие на железопътната инфраструктурата, свързани с макроикономическите прогнози за развитие на страната и пречупени през политическата обстановка. На база на посочени анализи и характеристики са направени предложения за повишаване ефективността на комбинираните товарни превози с участие на железопътен транспорт. Ефективното функциониране на всяка една транспортна система е свързано с технологичното взаимодействие между видовете транспорт и представлява разработване на модерни технологии, които да координират работата на различните видове транспорт и да осигуряват своевременна и надеждна информация за работата на взаимодействащите се страни. Комбинираните превози осигуряват значително намаляване на стойността на превоза поради обединяването на множество дейности в един оператор. Основното им предимство по отношение на клиентите е във възможностите за по-добро съхраняване и опазване на стоката по време на превозния процес и намаляване на времето за доставка на товарите до получателите.


железопътна инфраструктура комбинирани товарни превози макроикономически показателилогистични центровеrailway infrastructure combined freight transport macroeconomic indicators; logistics centersПламен Пешаров

BIBLIOGRAPHY

[1] ESP. (2018)- Evropeyska Smetna Palata – Oditni dokladi https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocument...
( [1] ЕСП. (2018)- Европейска Сметна Палата – Одитни доклади https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocument... )

[2] EC, ECMT, UN/ECE. (5 Mart 2001 r.). TERMINOLOGY ON https://unece.org/DAM/trans/wp24/documents/...
( [2] EC, ECMT, UN/ECE. (5 Март 2001 r.). TERMINOLOGY ON https://unece.org/DAM/trans/wp24/documents/... )

[3] COM (2019) - Otsenka na napredaka v strukturnite reformi, predotvratyavaneto i korigiraneto na makroikonomicheskite disbalansi i rezultati ot zadalbochenite pregledi v saotvetstvie s Reglament (ES) № 1176/2011. https://ec.europa.eu › sites › info › files › file_import
( [3] COM (2019) - Оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011. https://ec.europa.eu › sites › info › files › file_import )

[4] Evrostat 2022 g. Statisticheski Transportni Danni. Bryuksel: Evropeyski Sayuz. https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport...
( [4] Евростат 2022 г. Статистически Транспортни Данни. Брюксел: Европейски Съюз. https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport... )

[5] Doklad na BNB ot 15.04.2022 g. (BNB, 2022) Makroikonomicheski pokazateli. https://www.bnb.bg/Statistics/StMacroeconom...
( [5] Доклад на БНБ от 15.04.2022 г. (БНБ, 2022) Макроикономически показатели. https://www.bnb.bg/Statistics/StMacroeconom... )

[6] Godishen doklad 2022 g.na Instituta za ikonomicheski izsledvaniya na BAN www.iki.bas.bg/files/Doklad_2022-2_cover.pdf.
( [6] Годишен доклад 2022 г.на Института за икономически изследвания на БАН www.iki.bas.bg/files/Doklad_2022-2_cover.pdf. )

[7] DP „NKZhI“2020 g. Biznes programa na DP „NKZhI“ za perioda 2021-2025. SOFIYa: MTS www.rail-infra.bg/upload/3164/Biznes programa 2021-2025.pdf
( [7] ДП „НКЖИ“2020 г. Бизнес програма на ДП „НКЖИ“ за периода 2021-2025. СОФИЯ: МТС www.rail-infra.bg/upload/3164/Biznes programa 2021-2025.pdf )

[8] MTITS,2017 Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g. https://www.mtc.government.bg/bg/category/4... do-2030-g
( [8] МТИТС,2017 Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. https://www.mtc.government.bg/bg/category/4... do-2030-g )

[9] НСИ,2022 https//infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=228 https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/repo... https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/repo...

[10] Minkov, T. (2019). Politika za razvitie na zhelezopatniya transport v Balgariya. Sofiya: Ikonomicheski i sotsialni alternativi.
( [10] Минков, Т. (2019). Политика за развитие на железопътния транспорт в България. София: Икономически и социални алтернативи. )

[11] Nikolova,H ( 2011 ) Mezhdunaroden transport i speditsiya. https://gtcluster.eu/wp-content/uploads/201... ,
( [11] Николова,Х ( 2011 ) Международен транспорт и спедиция. https://gtcluster.eu/wp-content/uploads/201... , )

[12] Nikolova, H (2021). Perspektivi za razvitie i upravlenie na zhelezopatnata infrastruktura v Balgariya. Sofiya: Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo. https://www.researchgate.net/publication/35...
( [12] Николова, Х (2021). Перспективи за развитие и управление на железопътната инфраструктура в България. София: Университет за национално и световно стопанство. https://www.researchgate.net/publication/35... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie