Научный доклад ID 2208 : 2022/4
ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПРЕВОЗИТЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ПОСТИГАНЕ УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Марио Нинов

Железопътните превози, тяхното развитието и усъвършенстването им е в зависимост от множество фактори. Освен икономическата целесъобразност на извършването на превоза влияние оказват различни събития оказващи външно въздействие върху извършването им. Нарушаването на веригата на доставки, вноса, износа и транзита на стоки и товари, както и продължаващата втора година пандемия са едни от най-силно влияещите на извършването на железопътни превози.. Целта на тази статия е да се анализират факторите оказващи влияние върху на извършването на железопътни превози. Представено е действителното състояние в Р. България за периода 2020г.-2021г., като са използвани данни от отчетите за извършената работа на собственика на железопътната инфраструктура и НСИ.

Устойчиво развитие на железопътния транспорт е под влияние освен на чисто пазарните икономически принципи така и от външни фактори различни от икономическата логика.

Железопътният транспорт е основен елемент от регионалните транспортни системи и глобалната транспортна система, като влияние върху него оказват различни фактори [1]. Основен фактор, оказващ влияние върху железопътния транспорт е пандемията от Ковид -19, която обхвана света повече от две години.


железопътен транспорт железопътни превози икономическа ефективност Ковид-19rail transport economic efficiency Covid-19Марио Нинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ananiev S., Martinov S. Vazmozhnosti na zhelezopatnata infrastruktura v transgranichniya region Balgariya - Rumaniya za obosobyavane na tovarni intermodalni tsentrove.Godishnik na Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov” 9 (2018), ISSN 1314-362X, Sofiya, https://www.vtu.bg/almanac-9-2018/ ,
( [1] Ананиев С., Мартинов С. Възможности на железопътната инфраструктура в трансграничния регион България - Румъния за обособяване на товарни интермодални центрове.Годишник на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” 9 (2018), ISSN 1314-362X, София, https://www.vtu.bg/almanac-9-2018/ , )

[2] Yosifova, D., Ekologichnoto schetovodstvo na sayuzno ravnishte –ot strategiyata za zeleni smetki kam funktsionalni satelitni smetki v darzhavite chlenki, Nauchna konferentsiya na Fakultet „Transporten menidzhmant”, VTU „T.Kableshkov”, 2020, sp. Mehanika Transport Komunikatsii tom 18, broy 3/1, 2020g. ISSN 2367-6620 (online) ISSN 1312-3823 (print), https://mtc-aj.com/library/1978.pdf ,
( [2] Йосифова, Д., Екологичното счетоводство на съюзно равнище –от стратегията за зелени сметки към функционални сателитни сметки в държавите членки, Научна конференция на Факултет „Транспортен мениджмънт”, ВТУ „Т.Каблешков”, 2020, сп. Механика Транспорт Комуникации том 18, брой 3/1, 2020г. ISSN 2367-6620 (online) ISSN 1312-3823 (print), https://mtc-aj.com/library/1978.pdf , )

[3] Petkov I., Yanev M., Vliyanie na KOVID -19 varhu intermodalniya transport i perspektivi za razvitie (2021),
( [3] Петков И., Янев М., Влияние на КОВИД -19 върху интермодалния транспорт и перспективи за развитиe (2021), )

[4] Natsionalen statisticheski institut - Vlakkilometri (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1743/vlakkilo... ,
( [4] Национален статистически институт - Влаккилометри (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1743/влаккило... , )

[5] Natsionalen statisticheski institut - Prevozeni tovari (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1731/prevozen... ,
( [5] Национален статистически институт - Превозени товари (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1731/превозен... , )

[6] Kolev O., Finteh sektora v reshenie na problemi svarzani s veriga na dostavki, Yubileyna nauchna konferentsiya po sluchay 70 godini ot sazdavaneto na katedra i spetsialnost ”Ikonomika na transporta” 29 oktomvri 2020g., sbornik s dokladi ”Predizvikatelstva i prespektivi v razvitieto na zhelezopatniya transport v Balgariya”, Universitet za Natsionalno i Svetovno Stopanstvo /UNSS/, str. 51 - 55, ISBN 978-619-232-450-6, 2020g.
( [6] Колев О., Финтех сектора в решение на проблеми свързани с верига на доставки, Юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност ”Икономика на транспорта” 29 октомври 2020г., сборник с доклади ”Предизвикателства и преспективи в развитието на железопътния транспорт в България”, Университет за Национално и Световно Стопанство /УНСС/, стр. 51 - 55, ISBN 978-619-232-450-6, 2020г. )

[7] Natsionalen statisticheski institut - Prevozeni patnitsi (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1734/prevozen... ,
( [7] Национален статистически институт - Превозени пътници (2022) https://www.nsi.bg/bg/content/1734/превозен... , )

[8] Mezhdinen doklad za deynostta na Darzhavno predpriyatie „Natsionalna kompaniya zhelezopatna infrastruktura” kam 30.09.2021g.
( [8] Междинен доклад за дейността на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” към 30.09.2021г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie