Научный доклад ID 2202 : 2022/4
РОЛЯ НА СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Николай Георгиев, Цветослава Пенева

Управлението на автотранспортните средства се извършва в един много сложен комплекс, състоящ се от четири елемента: водач, път, автомобил и околна среда. Опасност за движението може да възникне поради: човешки грешки, недостатъци при проектирането, изработването и поддържането на техническите средства и атмосферни влияния – тези нежелани въздействия се наричат влияещи фактори. Те могат да се обобщят в три основни групи: технически, субективни и на околната въздействаща среда. Техническите фактори обхващат: конструктивното и технологично съвършенство на техническите средства, надеждност на различните съоръжения и устройства. Субективните фактори се определят от нарушенията, грешките и действията на водача. Влиянието на околната среда се определя от въздействието на другите /преки или непреки/ участници в движението и атмосферните влияния. По-голямата част от пътнотранспортните произшествия се дължат на поведението на водача и се определят от неговите психофизиологически качества и професионална подготовка. Разпределението на ПТП, участващи в статистиката, показва че на поведението на човека се дължат над 90% от пътнотранспортните произшествия. Безаварийното управление на автотранспортно средство представлява сложен процес, състоящ се от взаимодействието на основните елементи на превозния процес, намиращи се в неразривна връзка помежду си. Водачът е лицето, което обработва информацията получена от другите три елемента и въздейства на управляемия обект – ППС, като целта на това въздействие е неговото безаварийно предвижване. Този процес е изключително динамичен и до този момент единствен универсален регулатор в процеса се явява човешкият мозък. Затова към водача се проявяват високи изисквания, свързани с психофизиологичните и професионалните му качества.


пътна безопасност; субективен фактор; пътнотранспортно произшествиеroad safety; subjective factor; road accidentНиколай Георгиев Цветослава Пенева

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev, Nikolay. Osnovi na teoriyata na nadezhdnostta. Sofiya, 2009g.
( [1] Георгиев, Николай. Основи на теорията на надеждността. София, 2009г. )

[2]Raykov, Rayko, Georgiev, Nikolay, Stoykov, Berov, Stoyanov. Tehnicheska eksploatatsiya i bezopasnost na transporta. VTU „Todor Kableshkov”. Sofiya, 2002g.
( [2]Райков, Райко, Георгиев, Николай, Стойков, Беров, Стоянов. Техническа експлоатация и безопасност на транспорта. ВТУ „Тодор Каблешков”. София, 2002г. )

[3] Castro, Candida. Human factors of visual and cognitive performance in driving.

[4] Lin, Chen. A Stochastic Model for Highway Accident Predictions with Winter Data.

[5] Elvik, Rune. The handbook of road safety measures.

[6] Georgiev, Nikolay. Human performance assessment in the event of an emergency in a railway man-machine system.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie