Научный доклад ID 2190 : 2022/1
БАЛАНСЪТ МЕЖДУ УПРАВЛЯЕМОСТ И ГЪВКАВОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Жанета Калинова

Един от важните аспекти на организационното функциониране е поддържане на организациите в състояние на гъвкавост. Класически този процес се възприема като приспособяване към промените в средата. Когато става дума за приспособяване към промените, по смисъла на адаптация, се счита, че по същността си това е положителен процес, водещ до организационно оцеляване и „по-добро“ функциониране. Дали това е точно така? В тази връзка настоящата публикация разглежда необходимостта от баланс между две, изключително съществени организационни характеристики: управляемост (контролируемост) и гъвкавост. Това изследване се прави на фона на представянето на организационните жизнени цикли. Повдига се тезата, че адаптацията има „тъмна страна“. Класически тя се възприема като „позитивен процес“, водещ до по-добро представяне. От друга страна адаптацията неминуемо се стреми да минимизира необходимия ресурс за функционирането. Това води до своеобразен преход към критична структура и в условията на драматична и бърза промяна в средата адаптационният потенциал може да не достигне. Именно тук е ролята на мениджмънта – при управлението на адаптационните процеси да се съхрани достатъчен ресурс за отговор на динамични и драстични промени в средата. Допълнително статията повдига и въпрос за бъдещи изследвания – разглеждането на директната адаптация като причина за възможна загуба на организационна гъвкавост.


организации управление жизнен цикъл на организациите адаптация предприемачество.organizations management organizational life-cycle adaptation entrepreneurship.Жанета Калинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Adizes, I. Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii. Dostapna na adres: http://you-books.com/book/I-K-Adizes/Upravl... posledno poseten na 10.01.2022 g.
( [1] Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации. Достъпна на адрес: http://you-books.com/book/I-K-Adizes/Upravl... последно посетен на 10.01.2022 г. )

[2] Gel-Man, M. Kvarkat i yaguarat. Priklyucheniya v prostoto i slozhnoto. Sofiya, Prometey – I. L., 2006, 535, ISBN 954-94-61-04-01. 3 Kalinov, K. Aspekti na teoriyata na organizatsiite. Varna, Dangrafik, 2017, 299 s., ISBN 978-954-9418-95-8.
( [2] Гел-Ман, М. Кваркът и ягуарът. Приключения в простото и сложното. София, Прометей – И. Л., 2006, 535, ISBN 954-94-61-04-01. 3 Калинов, К. Аспекти на теорията на организациите. Варна, Данграфик, 2017, 299 с., ISBN 978-954-9418-95-8. )

[4] Kehayov, A. Upravlyavay drazko i madro. Alfa Kuoliti Balgariya, 2014 g., ISBN 978 6199030011, fragment, dostapen na adres: https://www.infobusiness.bcci.bg/content/fi... D0%3irmeni_strategiiprikriza.pdf, posledno poseten na 10.01.2022 g.
( [4] Кехайов, А. Управлявай дръзко и мъдро. Алфа Куолити България, 2014 г., ISBN 978 6199030011, фрагмент, достъпен на адрес: https://www.infobusiness.bcci.bg/content/fi... D0%3ирмени_стратегииприкриза.pdf, последно посетен на 10.01.2022 г. )

[5] Stoyanov, V. Upravlenie na stresa v organizatsiyata. Varna, Steno, 2020, 198 s., ISBN: 978-619-241-119-0.
( [5] Стоянов, В. Управление на стреса в организацията. Варна, Стено, 2020, 198 с., ISBN: 978-619-241-119-0. )

[6] Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 1972, 4, dostapen na adres: https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revol... kakto i na adres: https://ils.unc.edu/daniel/131/cco4/Greiner... posledno poseteni na 09.01.2022 g.
( [6] Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 1972, 4, достъпен на адрес: https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revol... както и на адрес: https://ils.unc.edu/daniel/131/cco4/Greiner... последно посетени на 09.01.2022 г. )

[7] Stefanova, M. & Stoyanova, A., 2016. Process-Based Approach in the Quality Management Systems Implementation. // Varna, Science and Economics, University of Economics – Varna, Bulgaria, pp. 470-476.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie