Научный доклад ID 2189 : 2022/1
ПОПУЛЯРНОТО РАЗБИРАНЕ НА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ

Калин Калинов

Системния подход се радва на висока популярност. Едва ли има изследовател, който да не се позовава на него и да няма претенции за неговото разбиране. За съжаление тези разбирания често се „пречупват“ през личното възприятие за логическата връзка между процеси и явления. Това води често до твърде семпло възприемане на концепцията за системността. Именно в тази посока е и целта на настоящата статия – да даде обща рамка на популярното схващане за системното познание и да акцентира на най-често срещаните грешки. В статията се предлага кратко тълкувание на едни от най-популярните системни ефекти и парадокси. Сред тях са системността, взаимната свързаност, управляемостта, причинно-следствената обусловеност. Дават се някои метафори за възприемане на популярните парадокси на „ефекта на наблюдателя“, „ефекта на пеперудата“, „ефектът на доминото“, синергията, чувствителността към началното състояние. Заложената теза е, че некоректното и повърхностно възприемане на системния подход въвежда ползващите подобни модели в заблуждение и крие сериозната опасност от некоректно прилагане и от там – формулирането на некоректни изводи. Статията е фрагмент от мащабно изследване, посветено на системния подход към организациите и аргументира необходимостта от подобни изследвания. В обобщение може да се твърди, че системния подход и системното мислене в индивидуален план са в сложна итеративна връзка, която сама по себе си има системен характер.


теория на системите система системно мислене сложност системни парадокси системни ефекти синергия.System Theory systems system thinking complexity system paradox system effect synergy.Калин Калинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kasti, Dzh. Bolshie sistemy. Svyaznost, slozhnost i katastrofy. (Prevod ot angliyski na ruski ezik) - Moskva: MIR, 1982.
( [1] Касти, Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. (Превод от английски на руски език) - Москва: МИР, 1982. )

[2] Ball, Philip. The strange link between the human mind and quantum physics. 2017. Statiyata e dostapna na adres: http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the... posledno poseten na 05.05 2021.
( [2] Ball, Philip. The strange link between the human mind and quantum physics. 2017. Статията е достъпна на адрес: http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the... последно посетен на 05.05 2021. )

[3] Yaneer, Bar-Yam. Dynamics of complex systems. Reading, Addison-Wesley. Massachusetts. 1997.

[4] Elektronen rechnik „Cambridge Dictionary“ Dostapen na adres: https://dictionary.cambridge.org/dictionary... posledno poseten na 07.05.2021.
( [4] Електронен речник „Cambridge Dictionary“ Достъпен на адрес: https://dictionary.cambridge.org/dictionary... последно посетен на 07.05.2021. )

[5] Sayt na Balgarsko natsionalno radio. Dostapen na adres: https://bnr.bg/post/101396288/povishena-raj...
( [5] Сайт на Българско национално радио. Достъпен на адрес: https://bnr.bg/post/101396288/povishena-raj... )

[6] Sayt na Doyche Vele. Dostapen na adres: https://www.dw.com/bg/, posledno poseten na 07.05.2021.
( [6] Сайт на Дойче Веле. Достъпен на адрес: https://www.dw.com/bg/, последно посетен на 07.05.2021. )

[7] Sayt na Stanfordskata entsiklopediya po filosofiya (Stanford Encyclopedia of Philosophy) Dostapen na adres: https://plato.stanford.edu/entries/qt-uncer... posledno poseten na 05.05.2021.
( [7] Сайт на Станфордската енциклопедия по философия (Stanford Encyclopedia of Philosophy) Достъпен на адрес: https://plato.stanford.edu/entries/qt-uncer... последно посетен на 05.05.2021. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie