Научный доклад ID 2187 : 2022/1
ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ И ТРАНЗИТНОТО ВРЕМЕ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ В МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ

Цветан Янакиев

Групажните пратки заемат голям процент от общия товаро обмен в световен мащаб. Един от най-важните фактори в групажният транспорт са разходите, както и транзитното време. Те се явяват важен фактор и в съвкупност са необходима предпоставка за успешното осъществяване на транспортната дейност, за подобряване качеството на транспортната услуга, както и за повишаване на конкурентоспособността на транспортния сектор.

В статията ще се разгледат основни методи за оптимизиране на разходите и на транзитното време. От една страна ще разгледаме методи свързани с изграждане на подходяща инфраструктура, а от друга страна ще се спрем върху управлението на самия процес.


оптимизиране групажни пратки международно съобщение терминал разходи системи.optimization groupage shipments international transport terminal costs systems.Цветан Янакиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov P., E. Velichkova, M. Rakovska, Razvitie na logistichniya sektor v Balgariya, Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo”, C., 2008.
( [1] Димитров П., E. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство „Стопанство”, C., 2008. )

[2] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg
( [2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg )

[3] As. d-r Boril Sravnitelen analiz na organizatsiyata na vatreshna i mezhdunarodna grupazhna liniya za prevoz na tovari s avtomobilen transport
( [3] Ас. д-р Борил Сравнителен анализ на организацията на вътрешна и международна групажна линия за превоз на товари с автомобилен транспорт )

[4] Natsionalen statisticheski institut https://nsi.bg/bg
( [4] Национален статистически институт https://nsi.bg/bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie