Научный доклад ID 2181 : 2021/2
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Т. КАБЛЕШКОВ“ ОТ РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Р. БЪЛГАРИЯ

Нина Иванова Гергова

През годините на своето развитие Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” се е доказало на образователния пазар, както в България, така и на международно равнище в обучението на специалисти за транспортния сектор и за икономиката като цяло. Връзката с бизнеса дава добри резултати, свързани с научните изследвания, реализацията на студентите и качеството на обучение.

Основната задача през висшето училище е да се справя успешно с изискванията на съвременната икономика и предизвикателствата за модерно висше образование.

Рейтинговата класация на висшите училища на Р България предоставя основа за оценка на конкурентната среда в която функционират образователните институции.

В статията е направен анализ на резултати от провеждането на вътрешно-университетско оценяване по професионални направления в сравнителна перспектива, по различни критерии и показатели. Чрез тях се оценяват висшите училища, като се отчитат както положителните резултати, така и негативните. Тези оценки са основа за вземане на управленски решения, свързани с прилагане на мерки чрез които може да се постигне напредък и модернизация.


висше образование професионални направления рейтинг качество критерии показатели оценки.higher education professional fields rating quality criteria indicators assessments.Нина Иванова Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov“, ( http://vtu.bg)
( [1] Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, ( http://vtu.bg) )

[2] BULGARIAN UNIVERSITY RANKING SYSTEM, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, 2017, http://rsvu.mon.bgBULGARIAN UNIVERSITY RANKING SYSTEM, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, 2021, http://rsvu.mon.bg

[3] Todorova D., „POVIShAVANE NA OTsENKATA NA PREDLAGANOTO OBRAZOVANIE VAV VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV” I POSTIGANE NA FINANSOVA STABILNOST“, sp. „Mehanika transport komunikatsii“, br.3/2021g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [3] Тодорова Д., „ПОВИШАВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” И ПОСТИГАНЕ НА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ“, сп. „Механика транспорт комуникации“, бр.3/2021г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[4] Lambovska, M., & Todorova, D. (2021). ‘Publish and Flourish’ instead of ‘Publish or Perish’: A Motivation Model for Top-quality Publications. Journal of Language and Education, 7(1), 141-155. https://doi.org/10.17323/jle.2021.11522, https://jle.hse.ru/article/ view/11522/ 12743, https://www.elsevier.com/solutions/scopus/h... content-policy-and-selection

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie