Научный доклад ID 2179 : 2021/2
МОДЕРНИЗАЦИЯ НA МОДУЛ C0805 ЗА ЗАЩИТА И КОНТРОЛ ОТ БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НАТРАМВАЙНА МОТРИСА BE4/6S

Любомир Секулов

Обект на модернизацията е модул C0805 от блокова схема на блок за управление (БУ), която изпълнява основна функция за контрол и защита на напреженията в БУ, и напреженията за спомагателните нужди на трамвайна мотриса (ТМ) Ве4/6S. Въпросната схема C0805 е реализирана и внедрена в експлоатация при последна модернизация на ТМ Ве4/6S през периода 02.1998-09.1999 година.

В електрическите транспортни средства (ЕТС) произведени преди 2000 г. използваните електронни компоненти имат съществени недостатъци, кондензаторите са с много по-кратък живот на експлоатация от съвременните такива, операционните усилватели не са температурно компенсирани, резисторите са с по-висока честотата на отказите, електромеханичните контактни системи имат по-ниска надеждност, силовите прибори са с по-големи вътрешни съпротивления и т.н. Тези недостатъци днешно време създават проблеми при експлоатацията и поддръжката на ЕТС.

Развитието на техниката през последните години и използването на нано технологии при производството на съвременни ЕТС повишава надеждността при тяхната експлоатация. Наличието на достъпни, качествени електронни прибори и модули дава възможност за осъществяването на модернизация и постепенното осъвременяване на ЕТС, което да отговоря на изискванията за безопасен и сигурен транспорт.

В доклада е показана проектирана модернизирана нова защита от минимални и максимални напрежения и контрол на същите от системата на управление на БУ за ТМ Ве4/6S. Проектирана и изработена е микропроцесорна система за управление (МСУ). Основната цел на разработката е да се повиши надеждността на ЕТС в режим на експлоатация и да се осигури лесна сервизна поддръжка. Предложените нови технически решения са разработени на базата на съвременната микропроцесорна технология, даваща възможност за оптимизиране на функциите на МСУ. При проектирането на разработката са търсени решения съобразно нивото на техниката към момента и безотказността на съвременните електронни компоненти.


електрически транспорт системи за контрол и защита трамвайна мотрисаrailway transport overhead contact line ice train movementЛюбомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrov I., V. Dimitrov, Sistemi za avtomatichno upravlenie – Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya, treto preraboteno i dopalneno izdanie, ISBN 978-619-7472-07-3, Sofiya, VTU ”T. Kableshkov”, 2019g.
( [1] Петров И., В. Димитров, Системи за автоматично управление – Ръководство за лабораторни упражнения, трето преработено и допълнено издание, ISBN 978-619-7472-07-3, София, ВТУ ”T. Каблешков”, 2019г. )

[2] Tehnicheska dokumentatsiya na TM Ve4/6S eksploatiran ot Stolichen elektrotransport EAD.
( [2] Техническа документация на ТМ Ве4/6S експлоатиран от Столичен електротранспорт ЕАД. )

[3] Isaev Ya., Tomcheva M., Zlatkov M. – „Proektirane na drayver za upravlenie na stapkov dvigatel“, 2017,Sofiya NTS XV-ta nauchno-prakticheska konferentsiya., 2017g.
( [3] Исаев Я., Томчева М., Златков М. – „Проектиране на драйвер за управление на стъпков двигател“, 2017,София НТС XV-та научно-практическа конференция., 2017г. )

[4] Lalev T., Iv. Milenov. Proektirane na tsifrova releyna zashtita za tyagovi elektricheski verigi za postoyanen tok, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1008, ISSN 1312-3823, 2014g.
( [4] Лалев Т., Ив. Миленов. Проектиране на цифрова релейна защита за тягови електрически вериги за постоянен ток, Научно списание Механика Транспорт Комуникации том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1008, ISSN 1312-3823, 2014г. )

[5] Danni za otkazite na savremenni elektronni komponenti https://reliabilityanalyticstoolkit.appspot...
( [5] Данни за отказите на съвременни електронни компоненти https://reliabilityanalyticstoolkit.appspot... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie