Научный доклад ID 2178 : 2021/2
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КОНТАКТИ В ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ПОСРЕДСТВОМ ЛОГИЧЕСКИ БЕЗКОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ

Любомир Секулов

Развитието на логическите безконтактни елементи започва приблизително от 1954-1955 година първо в САЩ. Този доклад предоставя схемно решение на безконтактен логически елемент изпълнен с полупроводници, който може да се използват както в спомагателните електрически вериги на градския електрически транспорт (ГЕТ) така и във веригите за управление и контрол на същия.

В електрическите транспортни средства(ЕТС) произведени преди 1990 г. масово се използват електромеханични контактни системи, които днешно време създават проблеми при експлоатацията и поддръжката на същите. Надеждността на движение на ЕТС е основен показател за качеството на транспортната услуга, която определя неговата значимост и се търсят начини за нейното повишаване.

Известни са безконтактни елементи за променлив ток и напрежение основани на тиристорна технология, които са трудно приложими при спомагателните вериги на ГЕТ поради сложността за комутация на постоянен ток и напрежение, какъвто е този в спомагателните вериги на съвременните ЕТС. Предложената схема в доклада е приложима, реализирана съобразно напреженията и токовете при спомагателните вериги на ЕТС захранвани с 24VDC и комутиращи токове и напрежения до 20A и 60VDC.

Въпреки, че е разгледана конкретна схема за контрол и защита на трамвайна мотриса(ТМ) Ве4/6S, същата схема за безконтактни логически елементи може да се приложи и при всички ЕТС, където напреженията за спомагателните вериги са стандартни.

За целите на модернизацията е избрана част от модул от блокова схема на БУ C0805, която изпълнява основна функция за контрол и защита на напреженията в БУ, и напреженията за спомагателните нужди на ТМ Ве4/6S, и където е налична кон-тактна система управлявана от една бобина.


безконтактен логически елемент електрически транспорт системи за контрол и защита трамвайни мотрисиcontactless logical element electric transport control and safety systems tram motricesЛюбомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Miller E.V. Beskontaktnyye logicheskie elementy na poluprovodnikah i ih primenenie UDK65.011.56:62-52
( [1] Миллер Е.В. Бесконтактные логические элементы на полупроводниках и их применение УДК65.011.56:62-52 )

[2] Petrov I., V. Dimitrov, Sistemi za avtomatichno upravlenie – Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya, treto preraboteno i dopalneno izdanie, ISBN 978-619-7472-07-3, Sofiya, VTU ”T. Kableshkov”, 2019g.
( [2] Петров И., В. Димитров, Системи за автоматично управление – Ръководство за лабораторни упражнения, трето преработено и допълнено издание, ISBN 978-619-7472-07-3, София, ВТУ ”T. Каблешков”, 2019г. )

[3] Tehnicheska dokumentatsiya na TM Ve4/6S eksploatiran ot Stolichen elektrotransport EAD.
( [3] Техническа документация на ТМ Ве4/6S експлоатиран от Столичен електротранспорт ЕАД. )

[4] Danni za otkazite na savremenni elektronni komponenti https://reliabilityanalyticstoolkit.appspot...
( [4] Данни за отказите на съвременни електронни компоненти https://reliabilityanalyticstoolkit.appspot... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie