Научный доклад ID 2162 : 2021/3
УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕЦЯЛОСТНОСТИ В ОБРАБОТЕНИ ЧРЕЗ ТРИЕНЕ И РАЗМЕСВАНЕ ОБРАЗЦИ ОТ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

Иван Коларов1, Пламен Ташев2

В работата е представено ултразвуково изследване на нецялостности в слоeве на образци от алуминиеви сплави (планка с дебелина 4 mm от сплав A5083 и планка с дебелина 12 mm от сплав A6061) обработени чрез триене и размесване.

Образците са ултразвуково изследвани чрез двоен осезател с честота 5 MHz и ултразвуков дефектоскоп. Показани са нецялостности в обработения слой, регистрирани в процес на изследване на образците.

Търсени са отражения с различна амплитуда от пластично деформираните участъци. Регистрирани са значителни отражатели от нецялостности в изследвания слой. Допълнителните изследвания показват, че те се дължат на нецялостности по дължината на слоя. Отражение от пластично деформираната повърхнина не е регистрирано.

Получените резултати ще намерят приложение при оценяване на режимите на обработка чрез триене и размесване на образци от подобни материали с оглед избор на оптимални такива и избягване на нецялостности.


нецялостности обработка чрез триене и размесване ултразвуково изследване алуминиеви сплавиincompleteness friction stir welds ultrasonic testing aluminum alloysИван Коларов Пламен Ташев

BIBLIOGRAPHY

[1] Bharat Raj Singh. A Hand Book on Friction Stir Welding. Researchgate. 2012.

[2] Hitachi review. Railway systems. Volume 63 Number 10 March 2015

[3] Kah P., and all. Investigation of weld defects in friction-stir welding and fusion welding of aluminium alloys. International Journal of Mechanical and Materials Engineering (2015) 10:26.

[4] KONDOFF C., V. DYKOVA, R. DIMITROVA, Y. HADJITODOROV, R. ZAEKOVAA. Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP. International Journal “NDT Days”. Volume IV. ISSN: 2603-4018 eISSN: 2603-4646.

[5] Mihovski M. Kompleksno izpolzvane na bezrazrushitelnite metodi za izsledvane na strukturata i fizikomehanichnite svoystva na metalni materiali. Disertatsiya za prisazhdane na nauchnata stepen „doktor na tehnicheskite nauki”, Institut po mehanika i biomehanika – BAN, Sofiya, 1991.
( [5] Миховски М. Комплексно използване на безразрушителните методи за изследване на структурата и физикомеханичните свойства на метални материали. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, Институт по механика и биомеханика – БАН, София, 1991. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie